Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Úprava EKR

Finančná správa si Vám dovoľuje oznámiť, že zaznamenala incident spôsobený nasadením úpravy EKR z dôvodu akceptácie nových certifikátov pri podávaní.

Tento incident spôsobil včera (10.10.2017) pozastavenie spracovania odoslaných podaní na EKR. Finančná správa požiadala dodávateľa o okamžité nasadenie opravy. Systém však okrem pozastavených podaní dnes (11.10.2017) mylne odoslal aj neaktuálne podania. Tieto podania boli v podateľni následne všetky odmietnuté a nachádzajú sa v stave „neprijaté a potvrdené“. Žiadne z neaktuálnych podaní neboli spracované. Daňovým subjektom systém iba zaslal správu o neprijatí týchto podaní, ktoré neboli prijaté ani v minulosti.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

(11. 10. 2017)

Archív tlačových správ