Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Upravené úradné hodiny – platnosť od 4.mája

BRATISLAVA, 30.04.2020: Ústredný krízový štáb SR na základe priaznivého vývoja situácie v súvislosti so šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 začal s postupným uvoľňovaním epidemiologických opatrení na Slovensku. Na túto situáciu reaguje aj finančná správa postupným rozširovaním úradných hodín na svojich úradoch. 

Úradné hodiny na pracoviskách finančnej správy s platnosťou od 4.mája 2020 sú upravené nasledovne:

 

 

Podateľňa

Klientska zóna

Pondelok

08:00 - 14:00

08:00   - 14:00

Utorok

08:00 - 14:00

nestránkový deň

Streda

10:00 - 16:00

10:00   - 16:00

Štvrtok

08:00 – 14:00

nestránkový deň

Piatok

08:00 – 14:00

08:00 – 14:00

 

Finančná správa zároveň upozorňuje, že stále platia opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti a zdravia klientov a zamestnancov úradov – povinné nosenie rúšok alebo iného prekrytia nosa a úst, regulácia počtu klientov na klientskych zónach, povinné odstupy a pod. 

Finančná správa zároveň žiada svojich klientov, aby pri komunikácii s finančnou správou aj naďalej využívali radšej iné formy komunikácie ako osobný kontakt – napríklad elektronickú či telefonickú komunikáciu a pod.  

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

 

Covid upravené hodiny

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(30. 04. 2020)

Archív noviniek