Preskočiť na hlavný obsah

Predlžujeme úradné hodiny

BRATISLAVA – 24.01.2019: Finančná správa počas posledných januárových dní predlžuje úradné hodiny na daňových úradoch a call centre. Klientske zóny daňových úradov budú pre daňovníkov dostupné aj v utorok a vo štvrtok, ktoré obvykle nie sú stránkovými dňami. V stredu budú úradné hodiny predĺžené. Posilnené bude pre elektronické podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DzMV) aj call centrum. Elektronicky podať daňové priznanie k DzMV musia už aj všetky fyzické osoby podnikatelia.

Finančná správa predĺži počas posledných januárových dní úradné hodiny na daňových úradoch a call centre finančnej správy. Chce vyjsť v ústrety najmä daňovníkom, ktorí budú potrebovať vybaviť napríklad registráciu pre elektronickú komunikáciu na poslednú chvíľu či poradiť na tému elektronickej komunikácie s finančnou správou. 31. január 2019 je totiž posledným dňom, počas ktorého bude možné podať daňové priznanie k DzMV. Podateľne a klientske zóny na daňových úradoch budú počas posledných januárových dní dostupné aj počas nestránkových dní, prípadne predĺžené o hodinu.

Daňové úrady budú počas budúceho týždňa dostupné nasledovne:

Podateľňa Klientska zóna
pondelok 28.januára 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
utorok 29. januára 08:00 - 16:00 08:00 – 16:00
streda 30. januára 08:00 - 18:00 08:00 - 18:00
štvrtok 31. januára 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00

 * pozn. štandardné úradné hodiny

Pre podávanie DP k DzMV budú počas posledných januárových dní posilnené aj služby call centra, a to na voľbe číslo 1 - technickej podpore pri elektronickej komunikácii.

Call centrum finančnej správy bude k dispozícii počas posledných januárových dní nasledovne:

  • piatok 25. januára – do 24.00 hod.

  • streda 30. januára - do 19.00 hod.

  • štvrtok 31. januára - do 24.00 hod.

Počas ostatných dní bude call centrum finančnej správy dostupné v štandardnom režime od 8.00 do 16.00 hod.

Všetky tieto opatrenia zavádza finančná správa preto, aby vyšla v ústrety tým daňovníkov, ktorí musia do 31.januára 2019 podať DP k DzMV. Finančná správa upozorňuje, že 31. január je tiež termín na zaplatenie dane, nielen na podanie daňového priznania. 

Finančná správa chce v tejto súvislosti upozorniť aj na to, že kým DP k DzMV sa podáva finančnej správe, daň z nehnuteľnosti sa podáva obci. Správu dane z nehnuteľností teda vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza a daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podávať obciam, nie daňovým úradom.  

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 316 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 01. 2019)

Archív noviniek