Preskočiť na hlavný obsah

Upravené úradné hodiny, používanie ochranných pomôcok aj mobilné kancelárie

BRATISLAVA, 16.03.2020: Finančná správa pripomína, že v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu prijala na pracoviskách finančnej správy viaceré opatrenia.  Úradné hodiny na klientskych zónach a podateľniach finančná správa upravila. Klienti vstupujúci do úradov by sa mali chrániť ochrannými pomôckami, napríklad rúškami. Na najväčšom daňovom úrade na Slovensku je pristavená aj mobilná kancelária.  

Od dnes (pondelok, 16.03.2020) upravila finančná správa na svojich úradoch úradné hodiny – podateľne budú dostupné každý pracovný deň v čase od 8.00 do 11.00 hod. a klientske zóny v stránkových dňoch (pondelok, streda, piatok) v čase od 8.00 do 11.00 hod. Finančná správa preto žiada klientov, aby pre komunikáciu s finančnou správou využívali radšej iné formy komunikácie ako osobný kontakt. Svoje záležitosti môžu klienti vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky. „Opätovne vyzývame našich klientov, využite v kontakte s nami iné formy komunikácie, nie osobné stretnutia,“ vyzvala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová. 

Finančná správa obmedzuje aj počet osobných návštev, reguluje počty klientov vstupujúcich na jednotlivé úrady. Príslušníci finančnej správy budú počas úradných hodín vybavovať iba nevyhnutnú agendu a skrátia vybavovanie nevyhnutných stránok na maximálne 15 minút za dodržiavania bezpečnej vzdialenosti – 2m medzi klientom a pracovníkom. Zároveň stále platí zákaz vstupu do úradov tým klientom, ktorí vykazujú znaky respiračného ochorenia. Finančná správa zároveň apeluje na klientov, ktorí prichádzajú na úrady, aby využívali rúška alebo iné ochranné pomôcky na tvár. 

Od dnes funguje v bratislavskej Petržalke, pred najväčším a najvyťaženejším daňovým úradom na Slovensku, mobilná kancelária. Daňové priznanie od osôb nekomunikujúcich elektronicky preberajú príslušníci finančnej správy v mobilnej dodávke a klienti majú možnosť odovzdať daňové priznanie mimo budovy finančnej správy. Cieľom všetkých opatrení je ochrana príslušníkov finančnej správy a samotných klientov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 296 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(16. 03. 2020)

Archív noviniek