Preskočiť na hlavný obsah

Predlžujeme úradné hodiny

BRATISLAVA – 24.01.2020: Finančná správa počas posledných januárových dní predlžuje úradné hodiny na daňových úradoch a call centre. Klientske zóny daňových úradov budú pre daňovníkov dostupné aj vo štvrtok, ktorý obvykle nie je stránkovým dňom. V piatok budú úradné hodiny predĺžené. Posilnené bude pre elektronické podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DzMV) aj call centrum. Elektronicky podať daňové priznanie k DzMV musia aj tento rok platitelia DPH, všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby podnikatelia.

Finančná správa predĺži počas posledných januárových dní úradné hodiny na daňových úradoch a call centre finančnej správy. Chce vyjsť v ústrety najmä daňovníkom, ktorí sa budú potrebovať poradiť pri podávaní daňového priznania k DzMV. 31. január 2020 je totiž posledným dňom, počas ktorého bude možné podať daňové priznanie k DzMV. Podateľne a klientske zóny na daňových úradoch budú počas posledných januárových dní dostupné aj počas nestránkových dní (štvrtok 30.01.2020), prípadne predĺžené (piatok 31.01.2020).

Daňové úrady budú počas budúceho týždňa dostupné nasledovne:

Podateľňa Klientska zóna
pondelok 27.januára* 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
utorok 28. januára* 08:00 - 16:00 nestránkový deň
streda 29. januára* 08:00 - 17:00 08:00 – 17:00
štvrtok 30.januára * 08:00 - 17:00 08:00 – 17:00
 piatok 31. januára * 08:00 – 17:00 08:00 – 17:00

* pozn. štandardné úradné hodiny

Pre podávanie DP k DzMV budú počas posledných januárových dní posilnené aj služby call centra.

Call centrum finančnej správy bude k dispozícii počas posledných januárových dní nasledovne:

  • pondelok 27. januára – do 24.00 hod. (voľba k DPH a voľba Informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora, ostatné voľby do 19.00 hod.) 
  • utorok 28. januára až štvrtok 30.januára - do 17.00 hod. (voľba Informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora a voľba k DzMV, ostatné voľby do 16.00 hod.)
  • piatok 31. januára - do 24.00 hod. (voľba k DzMV a voľba Informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora, ostatné voľby do 19.00 hod.)

Všetky tieto opatrenia zavádza finančná správa preto, aby vyšla v ústrety tým daňovníkov, ktorí musia do 31.januára 2020 podať DP k DzMV. Finančná správa upozorňuje, že 31. január je tiež termín na zaplatenie dane, nielen na podanie daňového priznania. Finančná správa chce v tejto súvislosti upozorniť aj na to, že kým DP k DzMV sa podáva finančnej správe, daň z nehnuteľnosti sa podáva obci. Správu dane z nehnuteľností teda vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza a daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podávať obciam, nie daňovým úradom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 318 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 01. 2020)

Archív noviniek