Preskočiť na hlavný obsah

Úradné hodiny na úradoch finančnej správy sa upravia

BRATISLAVA, 13.03.2020: Finančná správa upozorňuje, že rozširuje preventívne opatrenia v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu. Úradné hodiny na klientskych zónach a podateľniach finančná správa upravuje, vybavovať sa bude len nevyhnutná agenda.

Od pondelka, 16.03.2020, upravuje finančná správa na svojich úradoch úradné hodiny – podateľne budú dostupné každý pracovný deň v čase od 8.00 do 11.00 a klientske zóny v stránkových dňoch (pondelok, streda, piatok) v čase od 8.00 do 11.00 hod. Finančná správa preto žiada klientov, aby pre komunikáciu s finančnou správou využívali radšej iné formy komunikácie ako osobný kontakt. Svoje záležitosti môžu klienti vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky. „Opätovne vyzývame našich klientov, využite v kontakte s nami iné formy komunikácie, nie osobné stretnutia,“ vyzvala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Finančná správa chce obmedziť počet osobných návštev, a preto bude regulovať počty klientov vstupujúcich na jednotlivé úrady. Príslušníci finančnej správy budú počas úradných hodín vybavovať iba nevyhnutnú agendu a skrátia vybavovanie nevyhnutných stránok na maximálne 15 minút za dodržiavania bezpečnej vzdialenosti – 2m medzi klientom a pracovníkom. Finančná správa už tento týždeň obmedzila do úradov vstup tým klientom, ktorí vykazovali znaky respiračného ochorenia. Cieľom všetkých opatrení je ochrana príslušníkov finančnej správy a aj samotných klientov.

Zavádzané opatrenia rozširujú viaceré, ktoré finančná správa prijala už v minulých dňoch: pravidelná dezinfekcia priestorov, kľučiek a predmetov, s ktorými prichádzajú zamestnanci aj verejnosť do styku, distribúcia ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, uprednostňovanie neosobných foriem komunikácie pri riešení pracovných úloh (telefonicky, videoporady, konferenčné hovory), zrušené vzdelávacie aktivity, zrušené zahraničné pracovné cesty a prijímanie zahraničných delegácií a pod.

Finančná správa situáciu permanentne sleduje a v prípade potreby je pripravená prijať ďalšie opatrenia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 294 kB; nové okno]

Upravené úradné hodiny na úradoch FS

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(13. 03. 2020)

Archív noviniek