Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Úradné hodiny na daňových úradoch a call centre budú medzi sviatkami upravené

BRATISLAVA - 20.12.2018: Finančná správa upraví medzi sviatkami úradné hodiny na daňových úradoch. Klientske zóny budú netradične otvorené aj vo štvrtok, 27.decembra, ktorý inak nie je stránkovým dňom. Na Silvestra budú úradné hodiny skrátené. Posilnené prevádzkové hodiny bude mať vo štvrtok pred koncom roka aj call centrum. 

Finančná správa cez vianočné a novoročné sviatky upraví úradné hodiny na klientskych zónach daňových úradov. Vzhľadom na to, že tento rok pripadajú voľné vianočné dni na pondelok až stredu, finančná správa otvorí netradične daňové úrady a ich organizačné zložky hneď vo štvrtok, ktorý inak nie je stránkovým dňom. 31.decembra úradné hodiny skráti. Na Silvestra budú daňové úrady otvorené do 12.00 hod. 

Štvrtkovým posilnením chce finančná správa dať priestor využiť sviatočné dni tým osobám, ktoré potrebujú niečo vybaviť, prípadne sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Tá je pre fyzické osoby podnikateľov povinná už od júla 2018, avšak nie všetky fyzické osoby podnikatelia sa už stihli zaregistrovať. Môžu tak totiž spraviť až do momentu, keď budú potrebovať finančnej správe podať nejaký dokument. Najbližšie sa tak môže stať na konci januára – daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, prípadne na konci marca – daňové priznanie k dani z príjmov. 

V ostatných pracovných dňoch budú podateľne a klientske zóny na daňových úradoch prístupné v nezmenených úradných hodinách. Výnimkou budú len posilnené úradné hodiny na klientskych zónach vo štvrtok 27.12.2018 a skrátené úradné hodiny v pondelok 31.12.2018. Od stredy 02.01.2019 budú úradné hodiny daňových úradov fungovať v štandardnom režime. 

Vo štvrtok 27.12.2018 budú posilnené aj prevádzkové hodiny call centra. Call centrum finančnej správy bude poskytovať informácie k DPH a technickej podpore pre elektronickú komunikáciu až do polnoci – pre termín spojený s každomesačnými povinnosťami odovzdávania kontrolných a súhrnných výkazov a daňových priznaní k DPH, na ostatných voľbách do 19.00 hod. 

Úradné hodiny daňových úradov počas sviatkov:  

 

Podateľňa

Klientska zóna

Pondelok /24.12.2018/

zatvorené

zatvorené

Utorok /25.12.2018/

zatvorené

zatvorené

Streda /26.12.2018/

zatvorené

zatvorené

Štvrtok /27.12.2018/

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

Piatok /28.12.2018/

08:00 - 14:00

08:00   - 14:00

Pondelok /31.12.2018/

08:00 - 12:00

08:00   – 12:00

Utorok /01.01.2019/

zatvorené

zatvorené

 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 300kB; nové okno]

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 12. 2018)

Archív noviniek