Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Na neplatení preddavkov ušetrili klienti už 13 mil. eur

BRATISLAVA, 03.06.2020: Finančná správa aj počas koronakrízy vychádza daňovníkom čo najviac v ústrety, preto na tému preddavkov rozposlala informačný softwarning. V ňom upozorňuje na potenciálne životné situácie a poskytuje odporúčania klientom, ako majú konať. Upozorňuje napríklad na možnosť neplatiť preddavky vôbec. Túto možnosť využilo zatiaľ za mesiac máj viac ako 430 daňových subjektov, ktorí ušetrili viac ako 13 mil. eur. 

Finančná správa chce pomôcť prekonať svojim klientom obdobie spojené s koronakrízou. Zaslala klientom, ktorým mohli klesnúť tržby, informatívne upozornenie (softwarning) o platení preddavkov. V softwarningu ich upozornila na možnosť neplatiť preddavky na daň z príjmov v prípade, ak daňovému subjektu tržby klesli o 40% a viac. Aj takýmto spôsobom finančná správa informuje o opatreniach, ktoré majú daňové subjekty k dispozícii vďaka „lex korona“. 

Možnosť podať vyhlásenie pre pokles tržieb o viac ako 40%, a teda neplatiť preddavky vôbec, mohli daňovníci využiť prvýkrát v máji 2020. Finančná správa prijala za toto obdobie celkom 433 podaných vyhlásení, a to v sume 13,4 mil. eur. 

Klienti finančnej správy majú v rámci opatrení na zmiernenie následkov pandémie možnosť neplatiť preddavky na daň z príjmov (preddavky podľa § 34 pre fyzické osoby, resp. podľa § 42 pre právnické osoby zákona o dani z príjmov splatné v období pandémie). Týka sa to obdobia, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom im poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Tieto preddavky nemusia doplatiť ani po skončení pandémie. 

Proces je veľmi jednoduchý – stačí doložiť vyhlásenie o poklese tržieb, a to príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov. Finančná správa pripravila aj  vzor odporúčaného tlačiva, ktorým môžu daňovníci deklarovať pokles tržieb. Vzor tlačiva zaslala daňovníkom priamo v softwarningu. 

Finančná správa však myslí aj na klientov, ktorým klesli tržby menej ako o 40%. Tí môžu platiť preddavky inak. V tomto prípade musia požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň z príjmov inak.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(03. 06. 2020)

Archív noviniek