Preskočiť na hlavný obsah

Úspešná akcia DOGA

BANSKÁ BYSTRICA – 22.10.2021: Ozbrojení príslušníci finančnej správy (OPFS) z Banskej Bystrice sa v uplynulých dňoch zapojili do súčinnostnej akcie s políciou zo Žiaru nad Hronom pod krycím názvom DOGA. Podarilo sa im odhaliť drogy ako aj osoby, ktoré jazdili pod vplyvom omamných a psychotropných látok.

Akciu DOGA vykonali ozbrojení príslušníci finančnej správy z Banskej Bystrice spoločne s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru a Odborom kriminálnej polície v Žiari nad Hronom. Zameraná bola na kontrolu vodičov motorových vozidiel, ale pátrali aj po osobách, či veciach, ktoré môžu súvisieť s akoukoľvek trestnou činnosťou.

Počas kontrolnej akcie bolo zistené, že 4 osoby jazdili pod vplyvom omamných a psychotropných látok (THC, metamfetamín, amfetamín, kokain), jedna osoba prechovávala zatavené striekačky s obsahom pervitínu, dve osoby sa odmietli podrobiť dychovej skúške a odberu biologického materiálu na použitie návykových látok pred a počas jazdy, čím sa dopustili trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Ozbrojení príslušníci finančnej správy vykonali v rámci daňového dozoru nad držbou a pohybom tovaru, ktorý podlieha spotrebným daniam aj kontrolu u jedného daňového subjektu. Zameraná bola na dodržiavanie zákona o správe spotrebných daní, zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Vzhľadom k tomu, že daňový subjekt uviedol, že v skladových priestoroch prevádzky sa nenachádza lieh, tabak, a ani tabakové výrobky, OPFS použili na dôslednú kontrolu služobného psa Cerry. Ten označil v skladovom priestore prevádzky vrchnú zásuvku bielej kuchynskej linky. Nachádzali sa v nej tri sklenené poháre s obsahom zelenej sušiny, ktorá bude podrobená expertíze.

Prípad si prevzalo OKP Žiar nad Hronom na ďalšie úkony. O uvedenej skutočnosti bolo kontaktované aj operačné oddelenie Kriminálneho úradu finančnej správy.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 10. 2021)

Archív noviniek