Preskočiť na hlavný obsah

Hlásime sa k úspore energií

Obrázok kampane BRATISLAVA – 11.11.2022: „Nebuď spotrebič, buď šetrič.“ Pod týmto heslom finančná správa už začiatkom októbra tohto roka spustila internú eko- kampaň zameranú na úsporu energií. Energetická kríza v súčasnosti totiž zasahuje nielen domácnosti, ale aj inštitúcie. Finančná správa nie je výnimkou. V rámci internej kampane preto vyzvala zamestnancov a príslušníkov k spoločnému úsiliu znížiť spotrebu zemného plynu a elektrickej energie. Viaceré interné aktivity priniesli už aj prvé výsledky v podobe úspor zemného plynu na vybraných pracoviskách za mesiac október.

Finančná správa sa medzi prvými štátnymi inštitúciami hlási k úspore energií. Pripravila preto internú kampaň, prostredníctvom ktorej vyzýva príslušníkov a zamestnancov, aby sa správali energeticky zodpovedne nielen doma, ale aj na pracovisku.

Najväčší potenciál na znižovanie spotreby energií na pracoviskách predstavujú opatrenia spojené s efektívnym využívaním elektrickej energie a zemného plynu. Značné úspory tak možno docieliť aj s finančne nenáročnými opatreniami, a to vďaka šetrnejšiemu nakladaniu s energiami. To však záleží najmä od ochoty zamestnancov a príslušníkov FS. Práve na nich je zameraná interná eko-kampaň s heslom „Nebuď spotrebič, buď šetrič“. Jej úlohou je pozitívnou formou budovať ich ekologické povedomie, a zároveň pomôcť ušetriť energie tam, kde sa to reálne dá a najmä za pomoci opatrení, ktoré každý realizuje zvyčajne aj doma. Finančná správa v rámci svojho „ekonomického desatora“ kladie napr. dôraz na eliminovanie umelého osvetlenia, zhasínanie osvetlenia v prázdnych priestoroch, dôsledné vypínanie elektrospotrebičov a PC, optimálnejšie je regulovaná aj teplota v budovách a nevyužívaných priestoroch.

Interná kampaň bola odštartovaná špeciálnym ekonomickým podcastom, ktorý zamestnancom a príslušníkom objasňuje zámer a cieľ šetrenia. Pravidelne sú tiež informovaní o užitočných tipoch na šetrenie či význame a benefitoch úspory prostredníctvom rôznych interných kanálov. O tipy, ako rozumne hospodáriť s energiami nielen doma, ale i v práci, sa delia zamestnanci aj navzájom. Motivovať ich bude aj interná súťaž.

Aj vďaka eko-kampani disponuje finančná správa už aj prvými pozitívnymi výsledkami v podobe úspor zemného plynu za mesiac október v porovnaní s minulými rokmi. Aj to je dôkaz, že ekonomicky nenáročnými opatreniami sa dá šetriť i v prostredí orgánov štátnej správy.

Porovnanie spotreby zemného plynu v kWh a v % za mesiace október 2019. 2020, 2021 a2022 v objektoch s mesačnou fakturáciou
Adresa OM Spotreba október 2019 Spotreba október 2020 Spotreba október 2021 Spotreba október 2022 Úspora 2022/2019 [%] Úspora 2022/2020 [%] Úspora 2022/2021 [%]
Miletičova 42, Bratislava 62.370,38 112.121,84 95.769,53 58.559 6,11 % 47,77 % 38,85 %
Ševčenkova 32, Bratislava 111.207,94 127.768,06 111.206,18 91.802 17,4 % 28,15 % 17,45 %
Lazovná 61, Banská Bystrica 48.692,09 50.964,34 64.687,89 46.469 4,57 % 8,82 % 28,16 %
Promenádna 7, Veľký Meder 42.535,13 48.336,58 50.293,15 25.784 39,38 % 46,66 % 48,73 %
Vyšné Nemecké 41.425,63 39.862,29 62.782,24 41.827 -0,97 % -4,93 % 33,38 %

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 11. 2022)

Archív noviniek