Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Utečenec vo vlakovej súprave

 DUNAJSKÁ STREDA – 15. 03. 2017: Ani neskorá nočná hodina nepomohla 18 ročnému utečencovi z Afganistanu k tomu, aby sa mohol nelegálne usadiť na území EÚ. Zabránili mu v tom trnavskí colníci, ktorí odhalili jeho úkryt.  

V nočných hodinách vykonávali colníci zo Stanice colného úradu Veľký Meder súčinnostnú kontrolnú akciu so svojimi kolegami z Oddelenia špeciálnych technológii Colného úradu Trnava zameranú na odhaľovanie tovaru, ktorý mal uniknúť spod colného dohľadu. Ako informoval hovorca colného úradu Trnava Jozef Belan, táto akcia bola zameraná na vlakové súpravy prichádzajúce do kontajnerového terminálu sídliaceho v Dunajskej Strede

Vlaková súprava, v ktorej bol odhalený pomocou mobilného skenovacieho zariadenia úkryt nelegálne prepravovaného utečenca, smerovala z Turecka. Úkryt sa nachádzal nad nápravami železničného vagónu a nebol nijak špeciálne upravený. Po identifikovaní podozrivého miesta bolo okamžite ukončené skenovanie daného vagóna a colníkmi vykonaná prehliadka tohto miesta s pozitívnym výsledkom – odhalenie osoby, ktorá nepredložila žiadne osobné doklady okrem peňaženky. 

Následne bola nelegálne prepravovaná osoba odovzdaná útvaru hraničnej a cudzineckej polície Dunajská Streda na ďalšie konanie. Podľa dostupných informácii mala osoba namierené do Francúzska a tu na Slovensku požiadala o azyl. Momentálne sa vykonávajú administratívne úkony ohľadom udelenia azylu. Po ich skončení bude umiestnená v azylovom tábore. 

„Nie je to prvý prípad odhalenia utečencov colníkmi pri vykonávaní kontrol v rámci colného dohľadu. Pri kontrole tovaru dovážaného do EÚ z tretích krajín sa finančná správa nepriamo podieľa aj na odhaľovaní nelegálnej prepravy osôb, nakoľko sa tieto nezriedka ukrývajú v dopravných prostriedkoch spolu s prepravovaným tovarom, pričom týmto prispieva k bezpečnosti a ochrane života a majetkov obyvateľov EÚ“, dodal Belan.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a ciel s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

(15. 03. 2017)

Archív tlačových správ