Preskočiť na hlavný obsah

Predlžujeme lehotu na zaslanie dotazníka ÚVHS

BRATISLAVA – 28.03.2022: Daňové subjekty majú viac času na zaslanie dotazníka zameraného na  zmapovanie transakcií so závislými osobami. Úradu pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) ho môžu zaslať až do konca apríla tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. marca 2022.  Aj vďaka jeho vyplneniu bude môcť ÚVHS získať viac informácií vo vzťahu k problematike transferových cien.  

ÚVHS v rámci tzv. priateľského informatívneho upozornenia (tzv. softwarning) ešte vo februári tohto roka oslovil 889 daňových subjektov, aby dobrovoľne vyplnili jednoduchý dotazník zameraný na transakcie, ktoré uskutočnili so závislými osobami za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020, resp. za zdaňovacie obdobie iné ako kalendárny rok ukončené v roku 2020. 

Z dôvodu marcového náporu súvisiaceho s podávaním daňových priznaní, finančná správa predlžuje termín na zaslanie vyplneného dotazníka ÚVHS. Oslovené daňové subjekty majú čas urobiť tak do 30. apríla tohto roka. 

Vďaka týmto informáciám bude môcť finančná správa lepšie analyzovať dostupné údaje a tým  efektívnejšie bojovať proti kráteniu daní a možným daňovým únikom. Získané údaje budú slúžiť aj na účely posúdenia potreby legislatívnych i nelegislatívnych zmien v oblasti transferového oceňovania a ich možných dosahov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(28. 03. 2022)

Archív noviniek