Preskočiť na hlavný obsah

ÚVHS sa predstaví svojim novým klientom

BRATISLAVA – 26.01.2023: Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) sa predstaví svojim novým klientom. Dnes 26. januára sa uskutoční Deň otvorených dverí, počas ktorého oboznámi spoločnosti, ktoré sa dostali pod jeho správu, s činnosťou úradu a predstaví im aj  vybrané zmeny v daňových zákonoch v tomto roku.  Aj týmto spôsobom chce ÚVHS informovať svojich nových klientov o možnostiach spolupráce so správcom dane.

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty organizuje Deň otvorených dverí každoročne pre novopridelimitované daňové subjekty, k 1. januáru tohto roka je to 58 daňových subjektov. Celkovo pod jeho správu aktuálne spadá 1 115 daňových subjektov. Práve na tomto podujatí sa budú môcť zástupcovia daňových subjektov dozvedieť viac o  histórii úradu, jeho organizačnej štruktúre, organizačnej štruktúre oddelenia správy daní a exekúcií, či o možnostiach komunikácie daňových subjektov so správcom dane. ÚVHS chce tiež upozorniť na jeho silnú stránku, a tou je oblasť medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Zároveň ÚVHS oboznámi daňové subjekty s vybranými zmenami v daňových zákonoch v tomto roku.

ÚVHS je jednou z proklientsky orientovaných inštitúcií finančnej správy, ktorá vznikla 01.07.2019 transformáciou Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. Do jeho pôsobnosti patria: banky alebo pobočky zahraničných bánk, poisťovne a zaisťovne a pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovní, obchodníci s cennými papiermi, dôchodkové správcovské spoločnosti alebo doplnkové dôchodkové spoločnosti, platobné inštitúcie, subjekty so statusom schválený hospodársky subjekt, daňové subjekty, ktoré dosiahli za každé z dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ročný obrat 40 mil. eur a viac.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(26. 01. 2023)

Archív noviniek