Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

V boji proti daňovým únikom pomáha finančnej správe aj colné laboratórium

BRATISLAVA – 18. 08. 2015: Približne 110-tisíc žiadostí o analýzu a takmer 200-tisíc skúmaných vzoriek. To je bilancia colného laboratória, ktoré už vyše 22 rokov napomáha finančnej správe k odhaľovaniu nelegálneho alkoholu či tabaku. Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol počet vzoriek už 80% ročného priemeru.

Colné laboratórium (CL) zabezpečuje expertíznu činnosť pre odborné útvary a pracoviská finančnej správy SR, pričom jej nosnú časť vykonáva na vzorkách tovarov podliehajúcich spotrebnej dani. Okrem toho sa CL vyjadruje k tarifnému zatriedeniu tovarov z ktorých boli zaslané vzorky a tiež zabezpečuje logistiku a komunikáciu so zadávateľmi – v absolútnej väčšine prípadov colnými úradmi.

CL ďalej vykonáva expertíznu činnosť pre potreby správneho vymerania výšky spotrebných daní, správneho zatriedenia tovarov v rámci colného konania, overenia uvádzaných parametrov v rámci colného a daňového  preverovania a vypracováva názory a komentáre k výsledkom skúmania.

V rámci svojej činnosti sa CL zameriava hlavne na analýzu vzoriek, ktoré obsahujú minerálne oleje, lieh, tabak ale aj iné potraviny a komodity ako sú sirupy, cukor, čaje, ocot, textil, plasty, kovy a tiež kontrolné známky.

V roku 2015 bolo od januára do júla prijatých do colného laboratória 3437 žiadostí o preskúmanie vzoriek tovarov s celkovým počtom 6289 kusov vzoriek.

Z hľadiska počtu vzoriek išlo o:

  • 702 kusov vzoriek označených ako minerálny olej čo predstavuje 11,2 %
  • 1234 kusov vzoriek označených ako lieh, liehovina, pivo, víno čo predstavuje 19,6 %
  • 259 kusov vzoriek označených ako tabak a tabakové výrobky čo predstavuje 4,1 %
  • 2926 kusov vzoriek označených ako kontrolné známky čo predstavuje 46,5 % a
    • 1168 kusov vzoriek označených „ostatné komodity“ (potraviny, textil, plasty, kovy  a pod.) čo predstavuje 18,6 %.

CL sa  v roku 2003 stalo akreditovaným skúšobným laboratóriom a získalo od Slovenskej národnej akreditačnej služby osvedčenie o akreditácii. Z celkového počtu 78 skúšobných metód, v rámci ktorých sa meria 155 parametrov, má colné laboratórium aktuálne akreditovaných 18 skúšobných metód a postupov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 266 kB; nové okno]

(18. 08. 2015)

Archív tlačových správ