Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

V boji proti falzifikátom spoločne s medzinárodnými partnermi

BRATISLAVA, 12.09.2019: Slovenská finančná správa identifikovala počas niekoľkotýždňovej kontrolnej akcie realizovanej naprieč Európskou úniou 222 porušení zákona. Išlo o akciu koordinovanú Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorá bola zameraná na boj proti nezákonnej preprave falzifikátov, omamných a psychotropných látok či chránených druhov rastlín a živočíchov. Najčastejšie zisteným porušením na Slovensku bola kúpa tovaru porušujúceho právo na duševné vlastníctvo. 

V prvom polroku 2019 sa uskutočnila medzinárodná kontrolná akcia, na ktorej spolupracovala aj slovenská finančná správa spoločne s OLAF, Europolom a ďalšími krajinami EÚ. Akcia bola zameraná na boj proti pašovaniu tovaru, najmä na odhaľovanie nezákonnej prepravy falzifikátov, drog a CITES, prepravovaných prostredníctvom poštových a expresných kuriérskych služieb malými zásielkami. 

Kontrolnej akcie sa zúčastnilo 22 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Počas operácie colné orgány skontrolovali malé zásielky prepravené prostredníctvom poštových a expresných kuriérskych služieb. Zamerali sa tiež na kontrolu obchodnej činnosti subjektov na tzv. „otvorenom“ internete aj na Darkwebe. 

Len v Slovenskej republike bolo počas sledovanej kontrolnej akcie predložených na kontrolu celkom 161 118 ks zásielok z tretích krajín. Tie kontrolovali príslušníci finančnej správy na pobočkách colných úradov na poštách či letiskách, a to buď úplnou osobnou kontrolou tovaru, alebo prostredníctvom špeciálnych technológií. Zo skontrolovaných zásielok bolo zaznamenaných 222 porušení zákona. Boli to prípady, ktoré boli vyhodnotené ako  porušenie práv duševného vlastníctva. Kúpa tovaru porušujúceho právo na duševné vlastníctvo tak bola na Slovensku najčastejšie zisteným porušením. Finančná správa počas akcie zaistila tovar ako tenisky, oblečenie či hračky. 

V oblasti porušovania práva na duševné vlastníctvo išlo na celoeurópskej úrovni až o 2 320 prípadov záchytov vo všetkých členských štátoch EÚ (z toho 222 na Slovensku). Hlavné zistenia ukazujú, že ázijské platformy elektronického obchodu sú stále zodpovedné za väčšinu predaja falzifikátov. 

Príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy a colných úradov v Bratislave, Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline využívali pri tejto kontrolnej akcii viaceré druhy špeciálnej techniky, napríklad RTG prístroje na skenovanie zásielok či spektrometre, ale rovnako využívali aj činnosť služobných psov cvičených na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok a tabakových výrobkov. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 09. 2019)

Archív noviniek