Preskočiť na hlavný obsah

V boji proti podvodom na DPH spoločne

BRATISLAVA – 20.12.2017: Európska únia chce dosiahnuť definitívny režim DPH a spoločne posilniť boj proti podvodom na DPH. V Bruseli preto rokovali zástupcovia ministerstiev financií a finančných správ členských štátov únie. Slovenskú finančnú správu zastupoval prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze.

Európska únia zavádza pravidlá definitívneho režimu DPH. Nový režim má nahradiť dočasný systém, ktorý platí od roku 1993. Cieľom spoločného postupu členských krajín pri dani z pridanej hodnoty je posilniť boj proti podvodom v oblasti DPH v Európskej únii. Definitívny režim má spočívať v tom, že daň z pridanej hodnoty by sa odvádzala v krajine dodania tovaru. Podľa tohto pravidla by napríklad slovenská firma, ktorá dodáva tovar nemeckej spoločnosti, vystavila faktúru s nemeckou DPH. Daň z pridanej hodnoty by však vybrala slovenská finančná správa a následne ju poslala nemeckému finančnému úradu. Pre CTP (Certified Taxable Person), čiže spoľahlivé daňové subjekty, by mali byť zachované súčasné pravidlá oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní.

Spolu so zavedením definitívneho režimu DPH členské krajiny Európskej únie rokujú aj o posilnení boja proti podvodom na DPH. Slovensko podporuje užšiu spoluprácu v daňovej oblasti, keďže rovnaká spolupráca v colnej oblasti dlhodobo prináša konkrétne výsledky. Riešením by mohlo byť zavedenie napr. TNA (Transaction Network Analysis) – medzinárodného kontrolného výkazu na úrovni Európskej únie.

To, že spolupráca na medzinárodnej úrovni a výmena informácií je v boji proti daňovým únikom veľmi dôležitá, potvrdil v Bruseli aj prezident finančnej správy František Imrecze: „Slovensko plne podporuje zavádzanie a rozširovanie anaylitických nástrojov v rámci vnútorného trhu Európskej únie, akým má byť TNA, ktoré sú nevyhnutné v boji proti daňovým podvodom v oblasti DPH. Finančná správa na Slovensku urobila takýto krok už v roku 2014, keď zaviedla kontrolný výkaz DPH. Spolu s ďalšími opatreniami z akčných plánov boja proti podvodom (Informačný systém kontrolných známok, VRP, daňová kobra, obmedzenie platieb v hotovosti) sa podarilo zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu o 2,66 mld. eur a dosiahnuť najvyššiu efektívnu daňovú sadzbu v histórii Slovenska, teda nespochybniteľné výsledky.“

Finančná správa na Slovensku preto pokračuje v zavádzaní efektívných nástrojov v boji proti daňovým podvodom. „Pribudne zamedzenie účelového zlučovania firiem, zrýchlenie výmeny informácií medzi finančnou správou, políciou a generálnou prokuratúrou, ale aj segmentácia subjektov v Indexe daňovej spoľahlivosti či už rozbehnutý projekt informatívnych upozornení pre daňovníkov tzv. softwarning,“ povedal v Bruseli prezident finančnej správy František Imrecze.

Zlepšiť boj proti daňovým podvodom na európskej úrovni by mohlo aj zriadenie online systému pre zdieľanie informácii prostredníctvom už funkčnej platformy „Eurofisc“. Takto by sa posilnil napríklad dohľad nad obchodovaním s automobilmi. Pracovníci siete Eurofisc by dostali od členských krajín prístup k údajom o registrácii automobilových vozidiel, čím by sa dalo predchádzať znižovaniu platby DPH vydávaním nového auta za ojazdené.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 210 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

 

(20. 12. 2017)

Archív noviniek