Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

V Košiciach pokračuje projekt WUTCOM

KOŠICE – 14.05.2015: Slovenskí colníci budú opäť trénovať odhaľovanie pašovania cigariet. O svoje skúsenosti sa s nimi podelia aj zahraniční kolegovia. 

Projekt s názvom „Tímová práca colníkov mobilných jednotiek pri detekcii nezákonnej prepravy tabakových výrobkov v Karpatskom euroregióne“ (angl. skr. WUTCOM) bol schválený Európskym úradom boja proti podvodom OLAF. Koncipovaný je v dvoch častiach a svoju premiéru mal v októbri 2014. Jeho druhá časť sa uskutoční v dňoch 17. – 23. mája 2015 v Košiciach. 

Projekt má medzinárodný charakter. Jeho účastníkmi budú colníci mobilných jednotiek všetkých slovenských colných úradov a colníci obdobných jednotiek z Česka, Maďarska a Poľska. Cieľom projektu je praktický výcvik colníkov a predovšetkým výmena informácií a metód
pri odhaľovaní nezákonnej prepravy tabakových výrobkov na území EÚ s využitím mobilných röntgenov a služobných psov vycvičených na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov.
 

Nepôjde však len o „obyčajný“ výcvik, či tréning. Ako uviedol tréningový manažér projektu, slovenskí colníci budú riadne vykonávať službu, vozidlá na kontrolu budú vyberané priamo z premávky a prípadné pozitívne výsledky kontrol budú skutočné.  

Novinkou v porovnaní s premiérou projektu je rozšírenie počtu školených colníkov a účasť zahraničných kolegov so služobnými psami na vyhľadávanie tabakových výrobkov, aby bolo možné priamo v teréne podrobne spoznať a porovnať metodiku pachových prác služobných psov v jednotlivých krajinách. Určitým špecifikom v porovnaní s rokom 2014 bude realizácia časti tréningu na diaľnici D1 Košice – Prešov s účinnou participáciou Krajského dopravného inšpektorátu PZ SR Prešov a Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. 

Ambíciou druhej časti projektu je okrem nácviku kooperácie mobilných jednotiek navzájom
aj hľadanie modelu rozhodovania v praktickom výkone služobných činností colníkov za účelom zvýšenia efektivity odhaľovania nezákonnej prepravy tovaru s využitím prostriedkov služobnej kynológie a mobilných RTG kontrolných zariadení v pôsobnosti Finančnej správy SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

(14. 05. 2015)

Archív tlačových správ