Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

V nitrianskom kraji stúpa počet zákazov predaja a podnetov na zrušenie živnosti

NITRA – 30. 11. 2015: Z dôvodu opakovaného porušenia zákona o elektronickej registračnej pokladnici uložili nitrianski colníci počas tretieho štvrťroka 2015 až v sedemnástich prípadoch sankciu zákazu predaja do 72 hodín. V štyroch prípadoch po trojnásobnom porušení zákona colníci podali návrh na odňatie živnostenského oprávnenia. Za zistené porušenia boli uložené pokuty rozhodnutím na mieste vo výške 58 250 eur.  

V treťom štvrťroku 2015 nitrianski colníci pokračovali v kontrolách správneho používania elektronických registračných pokladníc t.z. či sa riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc, či im následne predajcovia vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ako aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o ERP.

Až v sedemnástich prípadoch obchodníci porušili určité ustanovenia zákona o ERP opakovane, preto im nitrianski colníci uložili v týchto prípadoch sankciu zákazu predaja do 72 hodín. V štyroch prípadoch po trojnásobnom porušení zákona dal colný úrad podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia. Napriek neustále prezentovaným kontrolám ERP vykonávaných colníkmi vo všetkých oblastiach predaja tovaru či poskytovania služieb, sa počet porušení zákona o ERP drží stále na vysokej úrovni a počet opakovaných porušení dokonca stúpa. Dôsledkom týchto porušení sú následne opatrenia

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v treťom štvrťroku 2015 bolo:

-    nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby,

-    nezaevidovanie tržby v elektronickej pokladnici, 

-    chýbajúce vyobrazenie vzorového pokladničného dokladu,

-    nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB]

(30. 11. 2015)

Archív tlačových správ