Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

V októbri po kontrolách aj podnet na zrušenie živnosti

NITRA – 18.11.2014: Nitrianski colníci za mesiac október zistili až 84 porušení zákona o elektronickej registračnej pokladnici, za ktoré uložili pokuty vo výške 17 050 eur. V dvoch prípadoch išlo už o tretie porušenie zákona, piati predajcovia porušili predpisy upravujúce používanie elektronickej registračnej pokladnice po druhý krát.

Nitrianski colníci pri kontrolách v mesiaci október 2014 zistili množstvo porušení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Z celkového počtu 172 vykonaných kontrol zistili porušenie v 84 prípadoch, za ktoré uložili pokuty vo výške 17 0580 eur. V dvoch prípadoch išlo už tretie porušenie zákona o ERP, čomu zodpovedala aj výška uloženej pokuta (v jednom prípade 1 000 eur, v druhom prípade 1 100 eur). Zároveň colný úrad podal v zmysle zákona podnet na príslušný živnostenský úrad na zrušenie živnosti. Predajcovia, u ktorých kontrolóri zistia, že pri evidovaní tržby nepoužili elektronickú registračnú pokladňu, vlastným zavinením ju vyradili z prevádzky, použili neregistrovanú pokladnicu alebo neodovzdali zákazníkovi paragón, riskujú pokutu a tiež zrušenie živnosti. Podobne sú na tom aj v prípade, keď zmenia údaje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname ERP. Obchodníci týmto spôsobom krátia tržby a dane buď neodvádzajú vôbec alebo len čiastočne, čím pripravujú štátny rozpočet o nemalé financie.

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo:

  • nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby,
  • nezaevidovanie tržby v elektronickej pokladnici,
  • chýbajúce vyobrazenie vzorového pokladničného dokladu
  • nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade.

Od začiatku roka vykonali nitrianski colníci 1 587 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o ERP, pričom zistili 639 porušení zákona, za ktoré uložili pokuty vo výške viac ako 140 000 eur. Za tretie opakované porušenie podali v šiestich prípadoch podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 106 kB]

(18. 11. 2014)

Archív noviniek