Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

V uplynulom roku prijala finančná správa viac ako 7,5 mil. elektronických podaní

BRATISLAVA – 04.01.2018: Finančná správa sa z roka na rok stále viac elektronizuje. Dokazujú to aj počty elektronických podaní. Daňové subjekty doručili v roku 2017 prostredníctvom portálu finančnej správe viac ako 7,5 mil. elektronických podaní. Najviac z nich - takmer 1 mil. - podali daňové subjekty v marci 2017. 

Finančná správa neustále rozširuje elektronickú komunikáciu. S finančnou správou komunikuje elektronicky z roka na rok viac subjektov. Potvrdzujú to aj štatistiky elektronických podaní. Finančná správa prijala od daňových subjektov v roku 2017 celkom 7 532 515 elektronických podaní. Najviac z nich podali daňové subjekty v marci 2017 (935 416), najmenej v septembri 2017 (492 741). Podania sa týkali najmä daňových priznaní (DP) – DP k dani z príjmov fyzických osôb, k dani z príjmov právnických osôb, k dani z motorových vozidiel, k DPH, k spotrebnej dani z liehu, k spotrebnej dani z minerálneho oleja a pod.

Prostredníctvom portálu finančnej správy však podávali aj kontrolné a súhrnné výkazy pre daň z pridanej hodnoty, hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti, žiadosti o vydanie kontrolných známok, rôzne účtovné závierky, ale aj rôzne všeobecné podania, žiadosti či oznámenia.

Komunikovať s finančnou správou elektronicky a teda podávať elektronické podania je možné prostredníctvom portálu finančnej správy už od roku 2014. Od spustenia až do konca roka 2017 podali daňové subjekty prostredníctvom portálu finančnej správy dokopy približne 28,5 mil. elektronických podaní. Najviac z nich bolo práve v roku 2017, najmenej v 2014.

Finančná správa chce elektronickú komunikáciu aj naďalej rozširovať a zlepšovať. Príkladom je aj novinka predvyplnených daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2017 (DP k DzMV), ktoré je potrebné podať do konca januára 2018. Finančná správa do polovice januára zabezpečí predvyplnené DP k DzMV pre tých daňovníkov, ktorí finančnej správe elektronicky podali DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2016. Pre finančnú správu je tiež dôležité rozšíriť aj obojsmernú komunikáciu tak, aby sa z finančnej správy stala bezpapierová inštitúcia. 

Prílohy

Graf č. 1: Pomer podaní za obdobie I - XII/2017

Pomer podaní za obdobie 

Graf č. 2: Počet podaní za roky 2014, 2015, 2016, 2017

Počet podaní

Graf č. 3: Porovnanie počtu podaní za roky 2014, 2015, 2016 a 2017

Porovnanie počtu podaní

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 259 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(04. 01. 2018)

Archív noviniek