Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Cestovanie s väčším množstvom peňazí

BRATISLAVA  –  14. 06. 2014: Cestujúci, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo ho opúšťajú s hotovosťou 10 000 eur alebo viac, musia túto skutočnosť ohlásiť. Opatrenie je súčasťou úsilia Bruselu v boji proti praniu špinavých peňazí, terorizmu a trestnej činnosti, a tým v boji proti kriminalite a snahe o posilnenie bezpečnosti.

Povinnosť nahlásiť hotovosť má každý, kto prichádza či opúšťa hranice Únie, a to nielen cez hraničný priechod, ale napríklad aj na medzinárodnom letisku. Oznámiť treba aj ak cestovateľ má pri sebe túto sumu v inej mene alebo ľahko zameniteľných aktívach (napríklad dlhopisoch, akciách, cestovných šekoch, ...). 

Vyhlásenie o hotovosti sa vypĺňa a predkladá na colnom úrade (alebo inom príslušnom orgáne, ktorým v iných členských štátoch EÚ môže podľa ich národnej legislatívy byť aj iný orgán ako colný úrad) na hraničnom priechode, ktorým vstupujte územie EÚ alebo ho opúšťate. 

Vyhlásením o hotovosti chce Brusel predchádzať pohybu nelegálnych peňazí, praniu špinavých peňazí, ale taktiež financovaniu terorizmu.

V prípade, že občan vyhlásenie o hotovosti nevyplní alebo predloží falošné údaje, hotovosť mu môže byť zadržaná alebo zabavená. Taktiež sa môže vystaviť hrozbe trestného stíhania. Pravidlá platia v celej EÚ od leta 2007. Ďalšie informácie a odkazy na internetové stránky jednotlivých členských štátov nájdete na stránke Európskej komisie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 137 kB]

(14. 06. 2014)

Archív tlačových správ