Preskočiť na hlavný obsah

Otvorenie cestného hraničného priechodu Veľké Slemence – Mali Selmenci

MICHALOVCE – 21.07.2021: Od nedele 1. augusta 2021 bude znovu otvorený cestný hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci, ktorý je určený pre peších cestujúcich a cyklistov.

Colný úrad Michalovce si dovoľuje informovať verejnosť, že od nedele 1. augusta 2021 bude obnovený pôvodný režim na vonkajšej pozemnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou a opäť otvorený cestný hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci. Od uvedeného dátumu bude tento hraničný priechod fungovať v pôvodnom režime. Otvorený bude denne od pondelka do nedele v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Colný úrad zároveň pripomína, že tento priechod je určený pre prestup štátnej hranice pešími cestujúcimi a cyklistami, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Ukrajiny.

Občania Ukrajiny musia pre vstup na územie SR splniť všeobecné podmienky vstupu v zmysle Kódexu Schengenských hraníc (umožnenie vstupu na krátkodobý pobyt 90 dní v rámci obdobia 180 dní). Po vstupe na naše územie sa na nich aj naďalej vzťahujú karanténne opatrenia vyplývajúce z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 116 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 07. 2021)

Archív noviniek