Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Viac bločkov už o dva týždne

BRATISLAVA – 15. 6. 2016: Už o dva týždne bude virtuálna registračná pokladnica (VRP) ešte lepšia. Od začiatku júla bude mať každý podnikateľ trojnásobne viac bločkov ako doteraz.

Viac ako 21 500 podnikateľov v súčasnosti využíva elektronickú registračnú pokladnicu. Mesačne môžu vydať maximálne 1 000 blokov. Už o dva týždne im finančná správa tento limit automaticky zvýši na 3 000 bločkov mesačne. Pre nových používateľov platí tiež automaticky tento zvýšený limit.

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) nie je nijak spoplatnené. Potrebná je však registrácia na ktoromkoľvek daňovom úrade a pridelenie kódu VRP. Výhodou je, že najmä začínajúci, alebo malí podnikatelia nemusia kupovať klasické registračné pokladnice, ale môžu využiť VRP. Aplikácia funguje na klasickom stolovom počítači, notebooku, tabletu, alebo smartphonu prepojeného s tlačiarňou. Ušetria za nákup pokladnice a tiež za každoročný servis. Prostredníctvom aplikácie ju používa viac ako 10 000 podnikateľov. Prihlasovanie na smartfóne je už tiež jednoduchšie, nakoľko stačí zadať 4-miestny kód alebo odtlačok prsta.

VRP sú nastavené veľmi jednoduchým spôsobom tak, aby podnikatelia, ktorí sa rozhodnú pre jej používanie boli odbremenení od niektorých administratívnych povinností. Nemusia napríklad vyhotovovať dennú uzávierku, či viesť knihu pokladnice. Okrem toho nemajú povinnosť vybrať si a zazmluvniť servisnú organizáciu, tak ako je to v prípade klasickej pokladnice. VRP podnikateľovi umožňuje jednoduchšiu a prehľadnejšiu evidenciu, ktorú môže využiť na účely účtovníctva, resp. na daňové účely.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 222 kB; nové okno]

(15. 06. 2016)

Archív tlačových správ