Preskočiť na hlavný obsah

Viac podaných daňových priznaní

BRATISLAVA – 14.07.2022: Za rok 2021 si v tomto roku povinnosť podať daňové priznanie (DP) k dani z príjmov splnilo viac daňovníkov. Porovnaním rovnakého obdobia predchádzajúcich rokov 2021 a 2020  finančná správa eviduje v tomto roku nárast podaných DP o 2,35 %, celkovo ich bolo podaných 1,2 milióna. 

Finančná správa očakáva už len DP k dani z príjmov od daňovníkov, ktorí si uplatňujú individuálne zdaňovacie obdobie a aj lehotu na podanie DP a tiež 18 tisíc DP v prípade daňovníkov, ktorí jej oznámili predĺženie lehoty o 6 mesiacov. Ide o daňovníkov s príjmami zo zahraničia, ktorí musia DP podať najneskôr do konca septembra tohto roka.

Možnosť predĺžiť si lehotu na podanie DP v tomto roku využilo celkovo 286.457 fyzických a právnických osôb. 

Daňovníkom sú postupne vyplácané aj preplatky zo spracovaných DP, celkovo finančná správa vybavila už 412.405 žiadostí. Spracovaných je aj viac ako 388 tisíc vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane tretiemu sektoru.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 07. 2022)

Archív noviniek