Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Vianoce pre „štvornohých“ colníkov

BRATISLAVA – 17. 12. 2015: Desať psovodov finančnej správy má od dnešného dňa nové autá. Tabaková spoločnosť ocenila ich dlhoročnú prácu pri záchyte a odhaľovaní prepravy nelegálnych tabakových výrobkov špeciálne upravenými vozidlami. Na Slovensku za posledné tri roky zaistila finančná správa viac než 5 miliónov kusov nelegálnych cigariet.  V mnohých prípadoch im pomôžu s odhalením práve služobné psy.

Z celkového počtu 55 služobných psov finančnej správy je až polovica psov vycvičených práve na detekciu tabaku a tabakových výrobkov. Ich zaradením do pravidelných zmien predovšetkým na východnej hranici s Ukrajinou sa výrazne znížila nelegálna preprava cigariet na územie SR cez hraničné priechody. Menia sa však zaužívané spôsoby pašovania tejto komodity - zelená hranica, vlakové súpravy atď., a to nielen z Ukrajiny, ale aj cez okolité štáty. K zabezpečeniu pozitívnych výsledkov kontrol patrí aj mobilita colných hliadok, ktorej členom je psovod so služobným psom. V prípade, že sa hliadka dokáže v krátkom čase presunúť na nové stanovisko, výrazne sa znižuje možnosť obchádzania kontrol ako je tomu pri dlhšom zotrvaní na jednej pozícii. 

Vozidlá na prepravu služobných psov sú z hľadiska efektívnosti využívania služobnej kynológie nutnou súčasťou mobilného dohľadu, ktorý je účinným nástrojom boja proti pašovaniu tabakových výrobkov. Väčšina týchto vozidiel je primárne využívaných a umiestnených najmä na útvaroch finančnej správy v blízkosti východnej hranici s Ukrajinou a na rizikových miestach, kde je zvýšený predpoklad nelegálnej prepravy tabakových výrobkov. Okrem pravidelne vykonávaných kontrol preventívneho charakteru na vopred vytipovaných stanovištiach sú služobné psy využívané aj útvarmi operatívnych zložiek finančnej správy, a to najmä pri domových prehliadkach - firmy, garáže, dopravné prostriedky, vonkajšie priestory, atď. V týchto prípadoch je jednou z priorít operatívne nasadenie psa, v čo najkratšom čase. Aj tu je dôležitá mobilita psovodov a služobných psov.

Pašeráci cigariet používajú na ich nelegálny prevoz v cestnej doprave najmä nákladné, dodávkové, ale aj osobné autá často najnovších značiek a modelov s koženými poťahmi a plnou výbavou. Tieto automobily sú pre účely pašovania cigariet konštrukčne upravované a vybavené špeciálne vybudovanými schránkami, ktoré je možné použiť na nelegálny prevoz a ukryť aj veľké množstvá cigariet. Pomerne často sú využívané aj samotné konštrukčné dutiny automobilov, pričom bez použitia služobných psov a špeciálnej techniky sú tieto úkryty prakticky neodhaliteľné.

Štatistiky záchytov tabaku a tabakových výrobkov s asistenciou služobných psov za roky 2013 - 2015:

  • 2013 - 8 700 kontrol s asistenciou služobných psov, z toho pri  282 záchytoch bolo zachytených celkovo 3 298 204 ks cigariet,  12 960 ks cigár,
  • 2014 - 7 200 kontrol s asistenciou služobných psov z toho v 325 prípadoch bolo zachytených celkovo 954 255 ks cigariet,
  • v prvom polroku 2015 – 6 500 kontrol s asistenciou služobných psov z toho pri 200 záchytoch bolo zachytených celkovo cca 700 000 ks cigariet a 102 kg tabaku.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB; nové okno]

(17. 12. 2015)

Archív tlačových správ