Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Finančná správa kontrolovala včera opäť pokladnice na Vianočných trhoch

BRATISLAVA – 11.12.2013: Zamestnanci finančnej správy preverili včera 10 stánkov - chyby našli v 5-tich z nich. Polovica kontrolovaných predajcov na tradičných Vianočných trhoch v centre Bratislavy nedodržiavala zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Spoločná kontrolná akcia Daňového úradu Bratislava a Colného úradu Bratislava sa uskutočnila v utorok popoludní. Cieľom akcie bolo zistiť, či sa v predajných stánkoch riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydajú pokladničný doklad, ktorý zároveň bude spĺňať náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Okrem toho kontrolóri preverovali aj dodržiavanie zákonov upravujúcich oblasť spotrebných daní.

Na kontrolnej akcii sa zúčastnilo 20 zamestnancov finančnej správy, ktorí vykonali 10 kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 5-tich prípadoch (50 %).

Najčastejším porušením zákona o ERP bolo:

  • nezaevidovanie prijatej tržby v pokladni,
  • kniha elektronickej registračnej pokladnice nebola umiestnená na predajnom mieste,
  • nejednoznačné označenie tovaru na pokladničnom doklade.

Minimálna výška uložených pokút za zistené porušenia je vo výške 1 080 eur, maximálne však do výšky 19 800 eur.

Kontrolné akcie na Vianočných trhoch budú pokračovať.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 234 kB]

(11. 12. 2013)

Archív tlačových správ