Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Videohry min. 200 metrov od školy

BRATISLAVA/TRENČÍN – 28.12.2015: Trenčianski daniari preverovali podnikateľa v obci Pruské a zistili, že prevádzkoval videohry vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od školy.  Uloženú pokutu vo výške 4 000 eur už zaplatil.

Ustanovenia zákona o hazardných hrách  hovoria o zákaze zúčastňovať sa hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov, ako aj o zákaze prevádzkovania vybraných hazardných hier vo vzdialenosti do 200 metrov od školy. Prevádzkovateľ takisto musí na prístrojoch viditeľne umiestniť telefónne číslo tzv. linky pomoci pre problémy s hraním 0800/800 900. Dodržiavanie týchto pravidiel je celospoločensky mimoriadne dôležité a verejnosťou veľmi citlivo vnímané. 

Aj preto pracovníci oddelenia dozoru nad hazardnými hrami Daňového úradu Trenčín zamerali pozornosť týmto smerom a pri výkone dozoru u prevádzkovateľa videohier v obci Pruské zistili porušenie zákona o hazardných hrách. Prevádzka, v ktorej boli umiestnené 2 ks videohier, bola vzdialená od areálu Strednej odbornej školy len 98,4 m a od areálu Základnej školy 179,02 m.   

Podnikateľovi bolo doručené rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 4 000 eur. Výška pokuty odzrkadľuje predovšetkým spoločenskú nebezpečnosť konania. Pokuta už bola zaplatená. V podobných aktivitách zameraných na hazardné hry budú zamestnanci  Daňového úradu Trenčín pokračovať aj v nasledujúcom období a  budú preverovať náhodne vytipované prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

(28. 12. 2015)

Archív tlačových správ