Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Virtuálna registračná pokladnica bezplatne pre všetkých podnikateľov

BRATISLAVA – 31. 12. 2015: Od 1. januára 2016 je všetkým podnikateľom, ktorí doteraz využívali elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), k dispozícii bezplatná virtuálna registračná pokladnica (VRP). Od apríla 2015 ju využívajú už tisícky podnikateľov, ktorým vznikla zákonná povinnosť evidovať tržby (zubári, psychológovia, cestovné kancelárie, taxikári). K nim sa od zajtra pridávajú ďalší, ktorí mesačne nevydávajú viac ako 1 000 pokladničných dokladov.

VRP umožňuje vytvárať a následne tlačiť pokladničné doklady, spravovať tovar a služby a vytvárať uzávierky. Je bezplatne prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie užívateľa. VRP je možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu. Oproti klasickej ERP nemusí podnikateľ vyhotovovať dennú uzávierku ani viesť knihu VRP.

V prípade, že sa rozhodnú pre ERP, sú povinní ísť na daňový úrad a predložiť pracovníkom knihu ERP. Taktiež je potrebné požiadať servisnú organizáciu o uvedenie pokladnice do prevádzky. Podnikateľ s ERP musí mať so servisnou firmou uzatvorenú zmluvu. Pri používaní VRP nie je potrebné ísť na daňový úrad, nakoľko netreba viesť pokladničnú knihu. Taktiež nie je potrebné mať zmluvu so servisnou organizáciou, nakoľko o servis aplikácie sa stará finančná správa a je to pre podnikateľov bezplatné

V prípade VRP podnikateľ nemusí viesť pokladničnú knihu a zmenu predajného miesta daňovému úradu iba ohlási. Ak podnikateľ používa ERP, musí pri zmene údajov predložiť miestne príslušnému úradu knihu ERP. Takisto má povinnosť vyhotovovať a archivovať dennú uzávierku po dobu 5 rokov, čo podnikateľ s VRP nemá. Keďže virtuálna pokladnica nemá fiskálnu pamäť, nemusí žiadať servisnú firmu o jej výmenu v prípade, že sa pokazila, menili sa údaje alebo sa vyčerpala jej kapacita. 

Podnikateľ využívajúci ERP je povinný okrem iného zabezpečiť ochranu uložených údajov ako aj dátových médií. Pri používaní virtuálnej pokladnice stačí, aby zabezpečil ochranu prihlasovacích údajov. Ukončenie prevádzky VRP je taktiež jednoduchšie ako pri ERP. V prípade klasickej pokladnice zákon vyžaduje, aby servisná organizácia ukončila prevádzku a podnikateľ predložil na miestne príslušný daňový úrad knihu ERP. Ukončenie činnosti VRP stačí daňovému úradu len oznámiť, čo je možné aj elektronicky. Žiadosti o pridelenie kódu VRP je možné podať kedykoľvek v priebehu roka.

Logo VRP je od 19. novembra 2015 zapísané v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR. Podľa zákona o ochrannej známke je bez súhlasu Finančného riaditeľstva SR, ako majiteľa známky, zakázané tretím osobám v obchodnom styku jeho používanie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB; nové okno]

(31. 12. 2015)

Archív tlačových správ