Preskočiť na hlavný obsah

Virtuálna pokladnica už o dva týždne

Bratislava – 17. 03. 2015: Už o dva týždne začne naplno fungovať nová aplikácie finančnej správy virtuálna registračná pokladnica. O registráciu doteraz požiadalo cca 6 000 daňovníkov. Prihlasovacie údaje sme im začali postupne posielať poštou.  

Finančná správa odporúča podnikateľom, aby pri vypisovaní žiadosti o pridelenie kódu Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) využili elektronický formulár na portáli  finančnej správy. Tieto žiadosti budú rýchlejšie zaregistrované a vybavené. 

Po overení údajov uvedených v žiadosti pracovník daňového úradu podnikateľa zaregistruje a pridelí mu kód VRP. Následne mu budú v bezpečnostnej obálke poštou doručené prihlasovacie údaje na prístup do aplikácie VRP a kód VRP. Finančná správa je oprávnená zo zákona posielať bezpečnostné údaje len poštou a to do vlastných rúk adresátovi na adresu, ktorú eviduje vo svojom informačnom systéme. Až po prevzatí prihlasovacích údajov  je možné sa do aplikácie prihlásiť a začať s ňou pracovať. Podnikatelia už nemusia chodiť na daňový úrad. 

Ak podnikateľ vypisuje žiadosť ručne, je potrebné, aby tak urobil dvojmo. Žiadosť musí obsahovať  PIN kód potrebný pre prvé prihlásenie, a zároveň slúži ako podklad o podaní žiadosti. Pri spracovaní žiadosti musí uviesť všetky požadované údaje, ktoré je potrebné vypísať v závislosti od predajného miesta, na ktorom bude VRP používať. V žiadosti môže uviesť iba jedno z predajných miest. V prípade, ak podnikateľ bude chcieť používať VRP na viacerých predajných miestach  (napr. ambulantný predaj a stála prevádzka), musí vyplniť dve žiadosti. Vypisovaniu žiadosti (v elektronickej forme alebo v písomnej) treba venovať náležitú pozornosť. V prípade nesprávnych údajov daňový úrad vyzve žiadateľa na opravu, čo predĺži proces pridelenia kódu VRP. 

VRP umožní podnikateľom vytvárať a následne tlačiť pokladničné bloky, spravovať tovary a službu a evidovať vytvorené pokladničné doklady. Základným predpokladom pre jej používanie je internetové pripojenie užívateľa. VRP bude možné používať na klasickom počítači či notebooku, alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu. Dostupná bude pre dva najväčšie mobilné operačné systémy - Android 4.X a iOS 8. Webová aplikácia predpokladá podporu štandardných prehliadačov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB]

(17. 03. 2015)

Archív noviniek