Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Podajte si žiadosť o virtuálnu pokladnicu

BRATISLAVA – 09. 12. 2015: Podnikatelia, ktorí majú záujem o bezplatné využívanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) od 1. januára 2016, musia najneskôr do pondelka 14. decembra  podať akémukoľvek daňovému úradu žiadosť o jej pridelenie. Finančná správa im v tom prípade garantuje, že prihlasovacie údaje dostanú včas.

Podnikatelia či živnostníci, ktorí sa rozhodli od nového roku používať VRP, majú už len pár dní na to, aby poslali finančnej správe svoje žiadosť o pridelenie kódu VRP. Odporúčame im, aby pri vypisovaní žiadosti o pridelenie kódu VRP využili elektronický formulár na portáli  finančnej správy. Tieto žiadosti sú rýchlejšie zaregistrované a vybavené. Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše, naskenuje a zašle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, podá ju osobne na podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu alebo pošle poštou hociktorému daňovému úradu.

Po overení údajov pracovník daňového úradu podnikateľa zaregistruje a pridelí mu kód VRP. Následne mu v bezpečnostnej obálke prídu poštou prihlasovacie údaje na vstup do aplikácie VRP a kód VRP. Vypisovaniu žiadosti (v elektronickej forme alebo v písomnej) treba venovať náležitú pozornosť. V prípade nesprávnych údajov daňový úrad vyzve žiadateľa na opravu, čo predĺži proces pridelenia kódu. 

VRP je adekvátnou náhradou elektronickej registračnej pokladnice. Od 1. januára 2016 je sprístupnená pre všetkých podnikateľov, ktorí mesačne nevydajú viac ako 1 000 pokladničných dokladov. Základným predpokladom pre používanie je internetové pripojenie na klasickom stolovom počítači či notebooku alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu. Dostupná je aj pre dva najväčšie mobilné operačné systémy. Mobilné zariadenia musia spĺňať podmienky pre Android 4.X a iOS 8, webová aplikácia predpokladá podporu štandardných prehliadačov. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(09. 12. 2015)

Archív tlačových správ