Preskočiť na hlavný obsah

Virtuálna pokladnica dostala nový vizuál

BRATISLAVA – 20.12.2017: Praktickejší a omnoho atraktívnejší vzhľad dostala bezplatná aplikácia finančnej správy - virtuálna registračná pokladnica (VRP). Tisícky podnikateľov využívajúci túto službu určite zmeny ocenia. Finančná správa totiž opäť vyšla v ústrety svojim klientom.

Finančná správa predstavila nový, praktickejší a modernejší vizuál VRP. Aplikácia prešla optimalizáciou s cieľom spraviť jej používanie omnoho pohodlnejšie. Možnosť prepnutia do zobrazenia „na šírku“ ocenia najmä používatelia tabletov. Takisto sme pridali možnosť kategorizácie položiek tovaru a služieb a ich dlaždicové zobrazenie. Ďalšie zmeny v aplikácii vyplývajú z novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice platnej od 1. januára 2018 – vynechanie tlače ochranného znaku ministerstva financií na intervalovej uzávierke a umožnenie prevádzky viacerých VRP na jednom predajnom mieste. 

VRP prešla zmenami, ktoré uľahčujú prácou s ňou, aj minulý mesiac. V novej verzii finančná správa sprístupnila balík reportov – základný report, ktorý obsahuje prehľad pokladničných dokladov a iných dokladov (vklad, výber, neplatný doklad). Ďalej rozšírený report, čiže aj prehľad položiek na pokladničných dokladoch. Podnikatelia majú k dispozícii report predaja, čo znamená predané položky katalógu s rozpisom DPH, množstvom a sumou. Report pokladníc zahŕňa sumárny prehľad za zvolené VRP podnikateľa s obratmi a rozpisom typov platidiel. A report prihlásení zase zoznam prihlásení z jednotlivých zariadení na VRP a ich úspešný alebo neúspešný výsledok.

Novinkou vo VRP je aj presná identifikácia riadku a chyby pri importe. Pri chybne vyplnenej položke v katalógu tovarov a služieb sa vypíše riadok, kde omyl vznikol. Import zoznamu tovaru alebo služieb sa zároveň rozšíril o možnosť importu vo formáte xlsx. Všetkým používateľov VRP sa tiež zobrazujú informačné hlášky. Zmenou, ktorú obsahuje nová verzia VRP, je aj vytlačenie dokladu „výber“. V prípade mobilnej aplikácie je možné využitie čítačky QR kódov pri „vrátenej položke“ pre urýchlenie vyhľadania dokladu. Pri vrátení alebo reklamácii tovaru stačí v aplikácii VRP naskenovať QR kód z pokladničného dokladu, na ktorom bol evidovaný, a daný tovar vybrať.

Bezplatná aplikácia VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Viac informácií nájdete na internetovej stránke v časti VRP.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(20. 12. 2017)

Archív noviniek