Preskočiť na hlavný obsah

Výsledky výberových konaní na manažérske pozície vo vedení finančnej správy

BRATISLAVA, 16.09.2020: Finančná správa realizovala v uplynulých dňoch výberové konania na vybrané manažérske pozície. Úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie informatiky, sa stal Ing. Lukáš Sojka, riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) sa stal plk. Mgr. Miroslav Homola, výberové konanie na generálneho riaditeľa sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly nebolo úspešné a bude sa opakovať.

Finančná správa vyhlásila v auguste výberové konania na tri manažérske pozície. Výberovým konaním obsadzovala miesta generálneho riaditeľa sekcie informatiky, generálneho riaditeľa sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly a riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy.

Uchádzači, ktorí sa prihlásili na jednotlivé pozície, museli absolvovať viacero kôl výberového konania. Museli absolvovať test zo slovenského jazyka, čo je zákonná podmienka, následne odborný test. Tí, ktorí boli úspešní v týchto častiach, sa museli zúčastniť aj osobného pohovoru. Ten realizovala prezidentka finančnej správy spoločne s prizvanými nadriadenými zamestnancami, konkrétne: s viceprezidentom finančnej správy, generálnou riaditeľkou osobného úradu, riaditeľkou odboru právnych služieb a bezpečnosti a ďalšími internými odborníkmi z konkrétnej oblasti vzhľadom na obsadzovanú pozíciu.

Do výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa sekcie informatiky sa prihlásilo 14 záujemcov, 10 z nich sa na výberovom konaní zúčastnilo. Na osobný pohovor sa dostalo 5 uchádzačov. Víťazom sa stal Ing. Lukáš Sojka.

Do výberového konania na riaditeľa KÚFS sa prihlásilo 22 záujemcov, 18 z nich na výberové konanie prišlo. Písomné časti úspešne vypracovali 6 záujemcovia, ktorí sa dostali aj pred komisiu. Úspešný uchádzač musel následne absolvovať aj fyzické a psychologické testy. Novým riaditeľom KÚFS sa stal plk. Mgr. Miroslav Homola.

Na výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly sa prihlásilo 18 uchádzačov, fyzicky sa na výberovom konaní zúčastnilo 10 z nich. Písomnú časť zvládli traja, tí však neboli úspešní na osobnom pohovore. Toto výberové konanie musí preto finančná správa zopakovať.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 105 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 09. 2020)

Archív noviniek