Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Finančná správa má vlastné laboratóriá

BRATISLAVA – 16.08.2013: Zistiť „kvalitu“ alkoholu či drog pre finančnú správu nie je problém. Colné laboratórium (CL) urobilo len za prvý polrok tohto roku približne 25-tisíc analýz. Do konca júna zaznamenali jeho pracovníci 2 350 žiadostí o vykonanie expertízy. Najväčší počet bol z kategórií ropných produktov a liehu.

CL je v rámci rezortu financií jediným odborným pracoviskom so zameraním na expertíznu činnosť  pre potreby colného konania a daňového dohľadu, najmä pri správe spotrebných daní. „Laboratórium zabezpečuje technickú podporu pre výkonné zložky tak, aby tieto mohli svoje rozhodnutia oprieť aj o výsledky forenznej analytickej činnosti,“ uviedol riaditeľ laboratória Ladislav Bistrický.

Najfrekventovanejšími sú vzorky tovarov podliehajúce spotrebným daniam - minerálne oleje a lieh.

DRUH VZORKY

Počet žiadostí

Denaturácia liehu

940

Nafta (plynový olej)

590

Ostatné oleje

210

Tabak a tabakové výrobky

155

Alkoholické nápoje

125

Ostatný lieh

110

Iné vzorky

110

Kontrolné známky

60

Benzín

50

„Za 20 rokov existencie laboratória sa vyskytlo viacero kurióznych vzoriek. Jednou z nich bola vzorka liehoviny s kobrou vo vnútri fľaše. Išlo o dovoz z juhovýchodnej Ázie, kde je údajne tento alkoholický nápoj považovaný za delikatesu,“ spomenul riaditeľ laboratória.

Hlavnými zákazníkmi CL sú jednotlivé pracoviská finančnej správy, v ojedinelých prípadoch robia aj odborné externé analýzy – najmä pre políciu. Za prvý polrok ich zaregistrovali sedem a všetky prípady  sa týkali alkoholických nápojov.

(16. 08. 2013)

Archív tlačových správ