Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa obnovuje vozový park

BRATISLAVA – 21.12.2023: Prezident finančnej správy Jozef Kiss dnes odovzdal nové vozidlá pre colné úrady (CÚ). Príslušníci finančnej správy dostali do užívania prvých 16 vozidiel z celkového počtu 91 kusov hliadkových služobných áut určených pre potreby CÚ a Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS).

Finančná správa (FS) si dlhodobo uvedomuje potrebu obnovy vozového parku, nakoľko priemerný vek služobných vozidiel je 12,5 roka a počet najazdených kilometrov je priemerne 150 000. Požiadavka na obstaranie zákazky „Hliadkové služobné vozidlá pre CÚ a KÚFS“ bola rozdelená na tri časti. Špecifikácia požadovaných technických vlastností a výbavy vozidiel vychádzala zo žiadosti sekcie colnej a KÚFS. Prvú časť tvorí obstaranie 28 ks SUV, druhú 9 ks VAN a tretiu 54 ks modelu combi.

Celková cena zákazky predstavuje 3,18 milióna eur (s DPH), vozidlá dodá japonský výrobca. Dodávať ich bude postupne podľa prevádzkových možností. Automobily postupne dostanú CÚ a KÚFS v zmysle prezidentom schváleného rozdeľovníka. Časť vozidiel bude dodaných s polepmi s nápisom Finančná správa a so znakom organizácie, časť so skrytými majákmi a niektoré s majákovou rampou i polepom.

Prezident J. Kiss dnes v Bratislave slávnostne odovzdal v prvých 10 SUV a 6 nových hliadkových vozidiel modelu combi. Na slávnosti bol prítomný aj kaplán FS Ľubomír Konfederák, ktorý vozidlá požehnal.

Finančná správa sa aj týmto snaží svojim zamestnancom zlepšovať pracovné podmienky, pretože si uvedomuje ich potreby a v rámci svojich možností ich postupne rieši. Organizácia momentálne využíva približne 950 služobných motorových vozidiel.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 12. 2023)

Archív noviniek