Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa vrátila preplatky na daniach

BRATISLAVA – 10.05.2022: Finančná správa spracovala viac ako 406-tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 312.694.997 eur boli daňovníkom poukázané v zákonnom stanovenej lehote do 10. mája tohto roka.

Finančná správa v uplynulých týždňoch postupne spracovávala žiadosti o vrátenie preplatkov na daniach a daňový bonus. Vybavila viac ako 406- tisíc žiadostí a splnila tak zákonom stanovenú lehotu na vrátenie finančných prostriedkov v sume 312.694.997 eur do dnešného dňa 10. mája 2022.

Daňové úrady v týchto dňoch spracovávajú na základe podaných daňových priznaní aj Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ako aj podané samostatné dokumenty Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a začali poukazovať financie prijímateľom. Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 31. júla 2022. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, správca dane je povinný vykonať platbu najneskôr dňa 29. júla 2022.

Finančná správa poukazuje podiel zaplatenej dane oprávneným prijímateľom od roku 2002. Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a daňovníci ho môžu nájsť na internetovej stránke www.notar.sk [nové okno].

Za rok 2020 daňovníci poslali tretiemu sektoru približne 69 miliónov eur, čo bolo o 15 miliónov eur viac ako za rok 2019, kedy išlo na účty mimovládnych organizácií približne 54 miliónov eur. Zatiaľ sa však nepodarilo prekonať rekord spred pandémie, kedy objem finančných prostriedkov pre dané organizácie bol vyšší ako 73 miliónov eur.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 05. 2022)

Archív noviniek