Preskočiť na hlavný obsah

Vrátenie dane z iných štátov EÚ

BRATISLAVA – 12.9.2016: Platitelia DPH, ktorí v roku 2015 kúpili tovary a služby v členských štátoch EÚ s príslušnou daňou členského štátu, môžu požiadať o vrátenie tejto dane do konca septembra 2016. Ostávajú im teda posledné tri týždne.

Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane. Žiadosť o vrátenie dane za rok 2015 je potrebné podať do 30. septembra 2016.

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Z dôvodu zaručenia autenticity dokumentu a identifikácie odosielateľa je nevyhnutné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť zaručený elektronický podpis.

Platiteľ môže podať jednu žiadosť - tzv. globálnu žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov. Je na rozhodnutí platiteľa dane, ktorú variantu si zvolí. Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať údaje z každej jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada vrátenie dane.

Ak sú základné podmienky splnené, Finančné riaditeľstvo SR elektronicky odošle podanú žiadosť do členského štátu vrátenia dane. Členský štát bezodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum, kedy mu  bola doručená žiadosť. Ďalšia komunikácia prebieha už len medzi žiadateľom a členským štátom vrátenia dane.

V záujme vyhnutiu sa komplikáciám pri odosielaní žiadosti odporúčame, aby žiadatelia  o vrátenie dane využívali služby portálu finančnej správy v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím zákonného termínu.

Najčastejšie otázky a odpovede k téme vrátenia dane z iných členských štátov nájdete v časti Inforservis – Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam – DPH [nové okno]

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(12. 09. 2016)

Archív noviniek