Preskočiť na hlavný obsah

Dostupnosť aplikácie VREF

Vážení klienti, radi by sme Vás informovali, že podávanie žiadostí  o vrátenie dane z iného členského štátu (VREF) prostredníctvom portálu finančnej  správy je plne funkčné. Na základe platnej legislatívy platí, že ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane,  nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty (30.9.2021) , lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane, v tomto prípade platí termín do 5.10.2021.

Za vzniknuté komplikácie v uplynulých dňoch sa ešte raz ospravedlňujeme.

(04. 10. 2021)

Archív tlačových správ