Preskočiť na hlavný obsah

Nedostupnosť aplikácie VREF

Vážení klienti,

ospravedlňujeme sa, naďalej evidujeme výpadok pri podávaní žiadostí  o vrátenie dane z iného členského štátu (VREF) prostredníctvom portálu finančnej  správy. Vo štvrtok 30. 09.2021, bol posledný deň na podanie žiadosti o vratku  dane zo zahraničia – z iných členských štátov EÚ, tzv.  VREF1. Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.

Lehota je zachovaná , ak je v posledný deň lehoty  podanie prijaté elektronickými prostriedkami a urobené v súlade s § 13 ods. 5 daňového poriadku na adresu elektronickej podateľne , ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo SR.

Upozorňujeme, že ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty na vykonanie úkonu, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

(29. 09. 2021)

Archív tlačových správ