Preskočiť na hlavný obsah

Vylepšujeme aplikáciu VRP 2

BRATISLAVA – 29.07.2022: Finančná správa pracuje na zdokonalení svojej aplikácie VRP 2, ktorá je podnikateľom k dispozícii od 1. júla tohto roka. Podnikateľské subjekty však môžu aj ďalší mesiac ešte využívať doterajšiu aplikáciu Pokladnica. Predĺžili sme tak časový priestor na ďalší rozvoj VRP 2. Používateľov aj napriek tomu vyzývame, aby prešli na novú aplikáciu VRP 2 a nečakali do poslednej chvíle, kým bude aplikácia Pokladnica odstavená z prevádzky.

Nová bezplatnú aplikáciu pre evidenciu tržieb VRP 2 sprístupnila  finančná správa od 1. júla tohto roku. Od daného dátumu nadobudla účinnosť novela zákona o cenách [.pdf; 199 kB; nové okno], ktorej cieľom bolo obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Nová aplikácia má teda aj funkciu zaokrúhľovania, ktorou nedisponuje doterajšia aplikácia Pokladnica. V platnosti však zatiaľ zostávajú obidve, minimálne do konca augusta. Finančná správa aj napriek tomu vyzýva používateľov, aby postupne prešli na VRP 2.

V snahe zdokonaliť pre používateľov novú aplikáciu VRP 2 sme už viackrát pristúpili k jej aktualizácii a vylepšeniam funkcionalít. Pridali sme napríklad možnosť ručného párovania mobilnej tlačiarne (Android verzia), podporu pre tmavý režim, zmenili spôsob párovania zariadenia biometriou a PIN kódom, upravili pridania položky pri vrátení tovaru a oprave pri nulovej sadzbe DPH. VRP 2 za mesiac fungovania prešla aj ďalšími menšími grafickými úpravami.

Finančná správa vníma podnety verejnosti a intenzívne sa nimi zaoberá. Pracujeme na podpore POS terminálov aj na rozšírení cenovo dostupných mobilných tlačiarní. Momentálne je podporovaných sedem -  Star S220i,  Star SM-T300i, Zonerich AB-330M, Bixolon SPP-R200II, Bixolon SPP-R200III, Cashino PTP-II a POS-5805DD (ZJiang/ExVan). V prípade problémov s tlačou na tlačiarňach, ktoré nie sú uvedené, odporúčame podnikateľom, aby kontaktovali predajcu, od ktorého si tlačové riešenie zaobstarali. Úpravu riešenia musí urobiť on, prípadne je možné prejsť na iné fungujúce tlačové riešenie pre VRP 2. 

Všetky informácie o novej aplikácii nájdu používatelia na špecializovanej podstránke na portáli FS. Nápomocné im je aj call centrum na tel. čísle 048/43 17 222.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 07. 2022)

Archív noviniek