Preskočiť na hlavný obsah

Verejné prezentácie k Virtuálnej registračnej pokladnici

Bratislava – 10. 03. 2015: Pre podnikateľov, ktorým od 1. apríla vzniká zákonná povinnosť používať registračnú pokladnicu, pripravila finančná správa od 11. do 19. marca sériu verejných prednášok vo všetkých krajských mestách. Ich cieľom je oboznámiť dotknutú verejnosť s novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a novou bezplatnou aplikáciou – Virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP).

Novela zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP prináša so sebou viacero noviniek, rozširuje služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v klasickej alebo virtuálnej pokladnici. Pre lepšiu orientáciu v zákone a ozrejmenie si svojich povinností organizuje finančná správa osem bezplatných verejných prezentácií na našich úradoch vo všetkých krajských mestách.

Zamestnanci finančnej správy budú prezentovať prítomným novú bezplatnú službu pre vytváranie, tlač a evidenciu pokladničných blokov v počte 1 000 mesačne - VRP. Vstup na podujatia je voľný. Upozorňujeme však na obmedzené kapacity prednáškových miestností.

Harmonogram verejných prezentácií:
streda 11.3. 9.00 Bratislava zasadačka DÚ Ševčenkova 32
streda 11.3. 14.00 Trnava zasadačka DÚ Hlboká 8/1
štvrtok 12.3. 10.00 Trenčín zasadačka DÚ K dolnej stanici 22
piatok 13.3. 10.00 Žilina zasadačka DÚ Janka Kráľa 2
pondelok 16.3. 13.00 Prešov zasadačka DÚ Hurbanistov 3
utorok 17.3. 9.00 Košice zasadačka DÚ Rozvojová 2
streda 18.3. 14.00 Banská Bystrica zasadačka FR SR Lazovná 63
štvrtok 19.3. 10.00 Nitra zasadačka DÚ Damborského 5

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 206 kB]

(10. 03. 2015)

Archív tlačových správ