Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Dva týždne na podanie žiadosti o virtuálnu pokladnicu

BRATISLAVA – 30. 11. 2015: Virtuálna registračná pokladnica (VRP) vstupuje od januára 2016 do svojej ďalšej etapy. Táto bezplatná služba, ktorá nahrádza elektronickú registračnú pokladnicu, sa k danému dátumu sprístupňuje všetkým podnikateľom. Ak ju chcú používať od 1. januára, mali by podať žiadosť o pridelenie VRP do 14. decembra.

Dva týždne majú podnikatelia, ktorí chcú od 1. januára 2016 využívať VRP na to, aby poslali finančnej správe svoje žiadosti o jej pridelenie. V prípade, ak žiadosť podajú do pondelka 14. decembra,  garantujeme im odoslanie prihlasovacie údajov včas, aby od 1. januára mohli podľa platnej legislatívy evidovať tržby prostredníctvom tejto bezplatnej služby. O dporúčame podnikateľom, aby pri vypisovaní žiadosti o pridelenie kódu VRP využili elektronický formulár na portáli  finančnej správy. Tieto žiadosti sú rýchlejšie zaregistrované a vybavené.

Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše, naskenuje a zašle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, podá ju osobne na podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu alebo pošle poštou hociktorému daňovému úradu. Po overení údajov pracovník daňového úradu podnikateľa zaregistruje a pridelí mu kód VRP. Následne mu v bezpečnostnej obálke prídu poštou prihlasovacie údaje na vstup do aplikácie VRP a kód VRP.

Ak podnikateľ vypisuje žiadosť ručne, je potrebné, aby tak urobil dvojmo. Žiadosť musí obsahovať  PIN kód potrebný pre prvé prihlásenie, a zároveň slúži ako podklad o podaní žiadosti pre podnikateľa. Pri spracovaní žiadosti musí uviesť všetky požadované údaje, ktoré je potrebné vypísať v závislosti od predajného miesta, na ktorom bude VRP používať. Vypisovaniu žiadosti (v elektronickej forme alebo v písomnej) treba venovať náležitú pozornosť. V prípade nesprávnych údajov daňový úrad vyzve žiadateľa na opravu, čo predĺži proces pridelenia kódu VRP.

Žiadosti o VRP je možné podať kedykoľvek, aj po 1. januári 2016. VRP je určená pre tých podnikateľov, ktorí mesačne nevydajú viac ako 1 000 pokladničných dokladov. Základným predpokladom pre používanie je internetové pripojenie na klasickom stolovom počítači či notebooku alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu. VRP je dostupná aj pre dva najväčšie mobilné operačné systémy. Mobilné zariadenia musia spĺňať podmienky pre Android 4.X a iOS 8, webová aplikácia predpokladá podporu štandardných prehliadačov.

Všetky potrebné informácie nájdete na portáli finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 195 kB; nové okno]

(30. 11. 2015)

Archív tlačových správ