Preskočiť na hlavný obsah

Virtuálna pokladnica s novými vylepšeniami

BRATISLAVA – 10.11.2017: Virtuálna registračná pokladnica (VRP), ktorú v súčasnosti využíva približne 30 000 podnikateľov, prešla ďalšou úpravou. Finančná správa nasadila novú verziu tejto bezplatnej služby, ktorá vychádza v ústrety jej užívateľom. Pripravené zmeny výrazné uľahčia prácu s danou aplikáciou.

Finančná správa opäť vyšla v ústrety svojim klientom – vylepšila VRP. V novej verzii VRP finančná správa sprístupnila balík reportov, ktoré užívatelia žiadali. Je v ňom základný report, ktorý obsahuje prehľad pokladničných dokladov a iných dokladov (vklad, výber, neplatný doklad). Ďalej rozšírený report, čiže aj prehľad položiek na pokladničných dokladoch. Podnikatelia budú mať k dispozícii aj report predaja, čo znamená predané položky katalógu s rozpisom DPH, množstvom a sumou. Report pokladníc zahŕňa sumárny prehľad za zvolené VRP podnikateľa s obratmi a rozpisom typov platidiel. A report prihlásení zase obsahuje zoznam prihlásení z jednotlivých zariadení na VRP a ich úspešný alebo neúspešný výsledok.

Novinkou vo VRP je aj presná identifikácia riadku a chyby pri importe. Pri chybne vyplnenej položke v katalógu tovarov a služieb sa vypíše riadok, v ktorom omyl vznikol. Import zoznamu tovaru alebo služieb sa zároveň rozšíril o možnosť importu vo formáte xlsx. Všetkým používateľom VRP sa budú tiež zobrazovať informačné hlášky. Finančná správa bude ich prostredníctvom informovať podnikateľov o nedostupnosti aplikácie, zasielať technické informácie či novinky z oblasti legislatívy. Oznamy si podnikateľ nájde v schránke správ. Zmenou, ktorú obsahuje nová verzia VRP, je aj vytlačenie dokladu „výber“. V prípade mobilnej aplikácie bude možné využitie čítačky QR kódov pri „vrátenej položke“ pre urýchlenie vyhľadávania dokladu. Pri vrátení alebo reklamácii tovaru stačí v aplikácii VRP naskenovať QR kód z pokladničného dokladu, na ktorom bol evidovaný, a daný tovar vybrať.

Bezplatná aplikácia VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie užívateľa. VRP je možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo prostredníctvom smartphone-u cez mobilnú aplikáciu. Od septembra 2017 sa zrušil mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom VRP. Podnikatelia tak môžu bez obmedzenia využívať túto bezplatnú službu finančnej správy. Viac informácií je dostupných na portáli finančnej správy v časti Virtuálna registračná pokladnica.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 11. 2017)

Archív noviniek