Preskočiť na hlavný obsah

Podpora VRP 2 pre staršie verzie Androidov končí

Logo Virtuálnej registračnej pokladnice 2BRATISLAVA - 13.07.2023: Bezplatná aplikácia VRP 2 na evidenciu tržieb, ktorú prevádzkuje finančná správa, nebude dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android 5.0.x a nižšie. K ukončeniu podpory by malo dôjsť budúci mesiac. Dôvodom je postupné obmedzovanie podpory spoločnosťou Google. Finančná správa preto odporúča užívateľom, aby používali zariadenia s vyšším operačným systémom.

Finančná správa informuje používateľov aplikácie VRP 2, že počas budúceho mesiaca ukončí podporu aplikácie na zariadeniach s operačným systémom Android 5.0.x a nižšie. Jej používatelia po tomto termíne nebudú mať možnosť inštalovať si aktualizácie aplikácie. Táto zmena sa nedotkne veľkej skupiny podnikateľov, nakoľko už v súčasnosti väčšina z nich pracuje so zariadeniami s novším operačným systémom Android.

Dôvodom ukončenia podpory je postupné obmedzovanie podpory spoločnosťou Google, ktorá plánuje zrušenie podpory najnižšej hlavnej verzie - v5.x v roku 2024, v6.x v roku 2025, v7.x v roku 2026. Ďalším dôvodom je aj nízky počet používateľov zariadení s Android verziou nižšou ako 5.0.x. Finančná správa na základe uvedených skutočností odporúča používateľom, aby používali zariadenia s operačným systémom Android 8.0 a vyššie. Údaj o tom, aké zariadenie máte k dispozícii, získate v nastaveniach v časti „Informácie o telefóne“.

VRP 2 môžu podnikatelia využívať od 1. júla 2022. Od daného dátumu nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. VRP 2 disponuje aj touto funkcionalitou. Nová aplikácia od 17. októbra 2022 definitívne nahradila doterajšiu s názvom Pokladnica. Na stiahnutie je bezplatne dostupná v digitálnych platformách Google Play a Apple Store. V priemere ju aktívne využíva 29 030 pokladníc týždenne. Ukončenie podpory pre staršie verzie Androidov sa v súčasnosti týka menej ako 1 % používateľov.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(13. 07. 2023)

Archív noviniek