Preskočiť na hlavný obsah

VRP 2 dostupná v predstihu

Logo Virtuálnej registračnej pokladnice 2BRATISLAVA – 24.06.2022: Nová aplikácia VRP 2 na evidenciu tržieb bude podnikateľom k dispozícii v predstihu. Finančná správa ju v Google Play zverejní už 29. júna, aby sa s ňou podnikatelia mohli oboznámiť a nemali obavy z neotestovania. Finančná správa je však aj v tomto smere nápomocná a okrem špecializovanej podstránky na portáli finančnej správy zodpovie otázky klientom aj call centrum.

Finančná správa v rámci proklientskeho prístupu zverejní svoju novú aplikáciu VRP 2 ešte pred účinnosťou zákona o cenách, ktorí začne platiť od 1. júla tohto roka. Aplikáciu pre operačné systémy Android 5 a vyššie si budú môcť klienti stiahnuť z Google Play už 29. júna tohto roka a bude dostupná aj cez webové rozhranie. Budú si tak môcť vyskúšať všetky funkcionality. Podnikateľov však prosíme, aby do 1. júla aplikáciu len testovali a pokladničné doklady neevidovali. Na testovania funkčnosti VRP 2 môžu podnikatelia využiť neplatné doklady.

Finančná správa chce týmto krokom aj eliminovať obavy ohľadom funkcionalít a spôsobu prihlasovania do novej VRP 2, nakoľko sa pre nich nemení nič. Nová aplikácia bude totiž disponovať všetkými dôležitými funkciami ako predošlá aplikácia Pokladnica. Bude podporovať aj tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a bude obsahovať aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb. Prínosom je zapracovanie responzívneho dizajnu, ktorý robí použitie aplikácie komfortnejším napr. aj pri použití webového rozhrania na mobilnom telefóne.

Novinkou bude funkcia zaokrúhľovania, nakoľko od 1. júla tohto roka nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorá má za cieľ obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Podnikatelia sa nemusia tejto zmeny obávať, nakoľko VRP 2 bude disponovať aj touto funkcionalitou.

V súvislosti s prihlasovaním upozorňujeme len na prípadnú stratu alebo zabudnutie hesla, nakoľko neexistuje možnosť obnovy. Len v takýchto prípadoch musí podnikateľ požiadať finančnú správu o pridelenie nového kódu pokladnice prostredníctvom formuláru „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Povinne elektronicky komunikujúce daňové subjekty podávajú žiadosť cez Portál finančnej správy (PFS).

V snahe pomôcť klientom zorientovať sa v novej aplikácii pripravila finančná správa aj špecializovanú podstránku na svojom portáli, kde sú prehľadne na jednom mieste všetky dôležité informácie. Nápomocné je aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222, kde konzultanti ochotne poradia a zodpovedajú prípadné otázky. Začiatkom budúceho týždňa finančná správa zverejní aj používateľskú príručku aj nové infomateriály.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(24. 06. 2022)

Archív noviniek