Preskočiť na hlavný obsah

Tlač dokladov z VRP 2 bez zmeny

Logo Virtuálnej registračnej pokladnice 2BRATISLAVA - 27.06.2022: Nová bezplatná aplikácia pre evidenciu tržieb VRP 2, ktorú finančná správa spúšťa od 1. júla tohto roku, disponuje všetkými dôležitými funkcionalitami ako jej predchodkyňa. Pri tlačení dokladov z VRP 2 sa nevyžaduje žiadna špeciálna tlačiareň, aplikácia podporuje tlač aj na mobilných tlačiarňach a doklady môžu podnikatelia tlačiť tak ako doposiaľ vo formátoch A4, A5 alebo A6.

Finančná správa informuje podnikateľskú verejnosť, že v novej aplikácii VRP 2 je zachovaná rovnaká funkčnosť v súvislosti s používaním tlačiarní. Pri tlači pokladničných dokladov z VRP 2 sa nevyžaduje kúpa žiadnej novej špeciálnej tlačiarne. Tlačiareň však musí, tak ako doteraz, umožňovať vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Podnikatelia môžu tlačiť pokladničné doklady aj na mobilných tlačiarňach. Tie, ktoré podporujú tlač dokladov z VRP 2 z operačného systému Android sú napríklad Star S220i, Star SM-T300i či BIXOLON SPP-R200II a SPP-R200III či Zonerich AB-330M. Tlač z VRP 2 naďalej podporuje aj tlačiareň jedného z výrobcov (HP, Epson, Samsung, Cannon) v modeloch, ktoré sú podporované SW ovládačom (driverom) daného výrobcu pre Android.

Podporované formáty pre tlač z webovej aplikácie VRP 2 sú A4, A5 a A6. Odporúčame nastaviť si rovnaký formát pre tlač pokladničného dokladu v aplikácii VRP 2 ako aj v samotnej tlačiarni. V prípade mobilnej VRP 2 si podnikateľ môže nastaviť veľkosť formátu tlače (A4, A5 a A6) pre vytlačený doklad na stolnej tlačiarni alebo si môže nastaviť mobilnú tlačiareň z ponúkaných možností, ktorá vytlačí doklady vo formáte 58 mm., príp. 80 mm.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 06. 2022)

Archív noviniek