Preskočiť na hlavný obsah

Ako tlačiť doklady z VRP 2

Logo Virtuálnej registračnej pokladnice 2BRATISLAVA – 01.07.2022: Nová aplikácia VRP 2 podporuje tlač pokladničných dokladov vo formáte A4, A5 a A6 a na podporovaných mobilných tlačiarňach. Finančná správa odporúča podnikateľom, aby si nastavili rovnaký formát pre tlač v aplikácii VRP 2 ako aj v samotnej tlačiarni. Viac sa o podporovaných mobilných tlačiarňach dozvedia zo zverejnenej príručky na portáli finančnej správy. V prípade problémov s ostatnými tlačiarňami, ktoré nie sú v nej uvedené, je potrebné, aby podnikatelia kontaktovali predajcu tlačiarne.

Finančná správa v prvej fáze vývoja aplikácie podporuje rovnaké tlačiarne ako v prípade doterajšej aplikácie VRP- Pokladnica. V prípade mobilnej aplikácie VRP 2 si podnikateľ môže nastaviť veľkosť formátu tlače (A4, A5 a A6) pre vytlačený doklad na stolnej tlačiarni alebo si môže nastaviť mobilnú tlačiareň z ponúkaných možností, ktorá vytlačí doklady vo formáte 58 mm., príp. 80 mm.

V súčasnosti sú podporovanými mobilnými tlačiarňami: Star S220i, Star SM-T300i, Zonerich AB-330M, Bixolon SPP-R200II a Bixolon SPP-R200III. Finančná správa však pracuje na pridávaní ďalších mobilných tlačiarní.

Za nadstavbové riešenia, ktoré môžu podnikateľom v súčasnosti spôsobovať problémy pri tlači, finančná správa nezodpovedá. Ide totiž o produkty tretích strán, ktoré používajú ovládač, ktorý mení tlačový výstup na potrebný pre danú tlačiareň, na čo nemá finančná správa vplyv.

V prípade problémov s tlačou na tlačiarňach, ktoré nie sú uvedené v príručke na str. 5, finančná správa odporúča podnikateľom, aby kontaktovali predajcu, od ktorého si tlačové riešenie zaobstarali. Úpravu riešenia musí urobiť on, prípadne je možné prejsť na iné fungujúce tlačové riešenie pre VRP 2.

Do doby úpravy riešenia na strane predajcu tlačového riešenia môže podnikateľ používať aplikáciu VRP2 s tlačiarňami, ktoré tlačia na formát A4, A5, alebo A6, a ktoré sú podporované ovládačom daného výrobcu pre operačný systém Android. Počas prechodného obdobia je možné tiež stále používať starú aplikáciu VRP- Pokladnica, pričom je potrebné si ceny nastaviť na 5 celých eurocentov.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(01. 07. 2022)

Archív noviniek