Preskočiť na hlavný obsah

Nahrávanie tovarov do VRP 2 bez obáv

Logo Virtuálnej registračnej pokladnice 2BRATISLAVA – 28.06.2022: Podnikatelia, ktorí doteraz používali na evidovanie tržieb aplikáciu Pokladnica, sa nemusia obávať nahrávania tovarov do novej aplikácie VRP 2. V tomto smere sa pre nich nič nemení. Všetky tovary a služby budú po prihlásení automaticky dostupné aj vo VRP 2. Na portáli finančnej správy je už dostupná aj používateľská príručka, ktorá podnikateľom pomôže zorientovať sa vo všetkých funkcionalitách.

Už v stredu 29. júna bude podnikateľom k dispozícii nová aplikácia VRP 2 v Google Play a tiež cez webové rozhranie. Budú sa tak môcť v predstihu oboznámiť so všetkými jej funkcionalitami. Na tento účel odporúčame podnikateľom použiť „neplatný doklad“, vytvorením ktorého si vedia vyskúšať funkčnosť VRP 2 a tlač dokladov. Doterajší používatelia aplikácie Pokladnica sa nemusia obávať problémov s nahrávaním položiek. Všetky tovary a služby, ktoré mal používateľ k dispozícii v doterajšej aplikácii Pokladnica, budú totiž dostupné aj v aplikácii VRP 2. Rovnako nie je potrebné ani nanovo nastaviť aplikáciu (napr. rozpis platidiel, uvedenie iných informácií na doklade), nakoľko sa nastavenia aplikácie Pokladnica zohľadnia tiež vo VRP 2.

Finančná správa k novej aplikácii pripravila aj používateľskú príručku. Dostupná je už na špecializovanej podstránke k VRP 2 na portáli finančnej správy. Okrem základných informácií sú dostupné aj náhľady VRP 2 a videomanuál k prvému prihláseniu do VRP 2. V prípade akýchkoľvek otázok je klientom k dispozícii call centrum finančnej správy na čísle 048/4317222.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 06. 2022)

Archív noviniek