Preskočiť na hlavný obsah

Dlh vymohli z dražby zaisteného vrtuľníka

BRATISLAVA – 07.11.2022: Daňovým exekútorom finančnej správy sa podarilo od dlžníka vymôcť sumu 148.442,70 eur netradičným spôsobom. Vďaka promptnej spolupráci s českými kolegami dlh vymohli vďaka dražbe zaisteného vrtuľníka.

Finančná správa koncom minulého roka informovala o úspešnej česko-slovenskej akcii pod krycím názvom Spevák, v rámci ktorej bola odhalená organizovaná skupina podvodníkov s DPH s medzinárodným presahom. Suma zaisteného majetku v rámci trestného konania dosiahla hodnotu takmer 8 miliónov eur vrátane osobných automobilov a vrtuľníka. Medzinárodná spolupráca aktuálne priniesla ďalšie pozitívne výsledky.

Daňovým exekútorom finančnej správy sa vďaka promptnej spolupráci s českými kolegami podarilo vymôcť od daňového subjektu sumu vo výške 148.442,70 eur. Suma predstavujúca peňažné plnenie z uloženého predbežného opatrenia bola vymožená na základe postihnutia hnuteľného majetku, ktorým bol práve zaistený vrtuľník. Finančná správa v rámci medzinárodnej spolupráce požiadala o pomoc pri vymáhaní českých kolegov. Tí vrtuľník prevzali od českých vyšetrovateľov a následne ho predali v elektronickej dražbe za sumu 5 453 874 českých korún, po prepočítaní aktuálnym kurzom za 222.861,80 eur. Ide tak o ďalší úspešný prípad finančnej správy, kedy sa opäť ukázalo, že medzinárodné vymáhanie je efektívnym nástrojom daňových exekútorov a prináša nemalé peňažné prostriedky do štátneho rozpočtu.

Medzinárodné vymáhanie nedoplatkov
Rok Vymožené v medzinárodnom vymáhaní do rozpočtu SR (v eur)
k 31.12.2019 1 379 262,55
k 31.12.2020 715 923,96
k 31.12.2021 1 833 190,33
k 30.09.2022 3 991 193,45

Pozn: Výsledky v roku 2020 boli ovplyvnené opatreniami na základe zákona č. 67/2020 Z.z., žiadosti o vymáhanie sa v období pandémie do zahraničia nezasielali a rovnako aj zahraničné finančné správy pracovali v obmedzenom režime.

Dokument:

(07. 11. 2022)

Archív noviniek