Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

VÚC si na dani z motorových vozidiel prilepšili o 4,3 milióna eur

BRATISLAVA 25. 7. 2013: Za prvý polrok tohto roku previedla finančná správa vyšším územným celkom (VÚC) na dani z motorových vozidiel (DzMV) viac ako 92,6 miliónov eur. Je to o takmer  o 4,3 milióna eur viac, ako za rovnaké obdobie minulého roka. Za január až jún roku 2012 predstavovala výška prevodu DzMV približne 88,4 milióna eur.

Najväčší podiel z uvedenej sumy pripadá počas prvého polroka tohto roka Bratislavskému samosprávnemu kraju a to vyše 22,4 miliónov eur, Nitrianskemu (cca 12,2 miliónov eur) a Žilinskému VÚC (cca 11,2 miliónov eur).

Porovnanie výnosu DzMV poukázaného VÚC za január - jún 2012 a 2013 (v eurách)

Názov VUC Prevod 01-06/2012 Prevod 01-06/2013
Bratislavský samosprávny kraj 22 183 490,94 22 451 664,71
Trnavský samosprávny kraj 9 740 146,72 10 271 888,85
Nitriansky samosprávny kraj 11 499 915,88 12 224 873,07
Žilinský samosprávny kraj 10 826 509,08 11 218 684,58
Banskobystrický samosprávny kraj 8 272 140,49 8 793 799,26
Košický samosprávny kraj 8 283 534,84 8 919 237,40
Prešovský samosprávny kraj 9 190 166,36 9 960 439,19
Trenčiansky samosprávny kraj 8 418 843,24 8 844 802,44
Spolu 88 414 747,55 92 685 389,50

Daň z motorových vozidiel je jednou z miestnych daní, ktoré môže určovať vyšší územný celok, pričom správu dane vykonáva miestne príslušný daňový úrad. Všeobecne záväzným nariadením si jednotlivé župy stanovujú aj sadzby spomínanej dane pre fyzické i právnické osoby, ktoré využívajú na podnikanie motorové vozidlá.

V roku 2011 bola schválená novela príslušného zákona. Na tohtoročné podávanie daňových priznaní ešte vplyv nemala, no od budúceho zdaňovacieho obdobia prinesie viacero zmien – upravuje vznik a zánik daňovej povinnosti, predmet dane či podávanie daňového priznania príslušnému správcovi dane aj počas zdaňovacieho obdobia roku 2013.

(25. 07. 2013)

Archív noviniek