Preskočiť na hlavný obsah

Nitrianski colníci očakávajú vyšší výber finančných prostriedkov

NITRA – 14.12.2016: Nitrianski colníci vybrali k 30. novembru 2016 na cle, DPH a spotrebných daniach oproti roku 2015 viac o takmer 55 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich (80 % z cla) do rozpočtu EÚ.

Colný úrad Nitra odviedol do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu EÚ k 30. novembru 2016 takmer 393 miliónov eur (392 827 897 eur), čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o takmer 55 miliónov eur (54 536 907 eur). Uvedenú sumu finančných prostriedkov tvorilo viac ako 4 miliónov eur cla a 225,1 milióna eur DPH vybratých pri dovoze tovaru z tretích krajín a 163,4 milióna eur vybratých spotrebných daní. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich (75 % z cla) do rozpočtu EÚ.

Najvýraznejší nárast vybratých financií bol zaznamenaný pri DPH, kde činil nárast oproti roku 2015 takmer 33 miliónov eur a pri SPD, kde bol zaznamenaný nárast o takmer 22 miliónov eur. Napriek neustálemu znižovaniu colných sadieb a prijímaniu rôznych opatrení s cieľom uľahčenia obchodovania EÚ s tretími krajinami, bol zaznamenaný mierny nárast aj vo výbere cla a to o viac ako 40 tisíc eur (celkom bolo vybratých na cle 4 057 064 €). Pri výbere jednotlivých SPD bol najväčší nárast zaznamenaný pri SPD z minerálneho oleja (o viac ako 18 miliónov eur), menší nárast bol u SPD zo zemného plynu, z elektrickej energie, z piva, z vína a z tabakových výrobkov. Naopak, pri SPD z liehu a z uhlia vybral colný úrad oproti rovnakému obdobiu minulého roka menej finančných prostriedkov (o 4 054 eur).   

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

(14. 12. 2016)

Archív noviniek